Umiejętności lidera

Z Encyklopedia Zarządzania

Umiejętności lidera są to umiejętności społeczne, interpersonalne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi. Umiejętności te należą do kompetencji miękkich i są kluczowym i nieodzownym elementem pracy managera. Każda organizacja posiadająca silnego lidera lepiej sobie radzi niż te, które nie mają osób potrafiących wpływać na zachowanie innych. Manager czy kierownik powinien spełniać szereg ról przewodząc zespołem. Sprecyzowanie pojęcia lidera jest stosunkowo trudne i istnieje wiele kluczowych czynników, które wpływają na jego pełny obraz. Bycia liderem można się nauczyć, dzięki nabyciu pewnych cech charakteru oraz umiejętności.

TL;DR

Artykuł opisuje umiejętności lidera, które są kluczowe dla sukcesu organizacji. Lider powinien być koordynatorem, realizatorem, przywódcą, innowatorem, krytykiem, spoiwem zespołu oraz spójnym wewnętrznie. Umiejętności lidera dzielą się na emocjonalne, kierownicze i wpływające na relacje między członkami zespołu. Ogólne cechy lidera to entuzjazm, kreatywność, doświadczenie, współodczuwanie, umiejętność świadomego wyboru i wola ciągłego uczenia się. Kluczową cechą lidera jest wysokie poczucie własnej wartości. Wybrane cechy lidera mają wpływ na zespół, m.in. budzą zaufanie i szacunek, wpływają na pozytywny nastrój i lepszą komunikację.

Opis cech lidera

Lider powinien być:

 • Koordynatorem - cechy osobowości, które powinno się tutaj wyróżniać to: indywidualizm, spokój, równowaga. Człowiek o takich cechach motywuje do działania, kieruje pracą zespołu, wskazuje cele, źródła oraz priorytety.
 • Realizatorem - to człowiek zrównoważony, opanowany, jest systematyczny oraz efektywny, panuje nad realizacją zadań w zespole. Role jakie spełnia to koncentracja na praktyce oraz systematyczność.
 • Przywódcą - człowiek o takim usposobieniu jest energiczny, lubi rywalizację, trzeźwo myślący, pewny siebie, zdyscyplinowany. Potrafi słuchać oraz wykorzystywać pomysły, określa metody działania. Otwarcie pyta o zdanie innych, dzięki czemu tworzy wokół siebie aurę szacunku oraz zaufania.
 • Innowatorem - przede wszystkim skupia się na kwestiach najważniejszych, jest uważnym słuchaczem, wykazuje się kreatywnością. Wprowadza nowe, ulepszone sposoby realizacji zadań.
 • Krytykiem - potrafi konstruktywnie krytykować, rzetelnie analizuje, przyjmuje informacje i je interpretuje. Lider w zespole powinien potrafić doprowadzić do szybkich działań, ale także krytykować, dzięki czemu zespół się umacnia.
 • Spoiwem zespołu - lider oprócz konstruktywnej krytyki powinien także podtrzymywać na duchu. Człowiek o takich cechach to ekstrawertyk, dążący do dominacji, jest wyczulony na potrzeby innych. Rozładowuje napięcia panujące w grupie, a zarazem buduje jedność między członkami zespołu. Komunikacja wewnętrzna to jedna z najważniejszych kwestii jeśli chodzi o pracę w grupie.
 • Spójnym wewnętrznie - człowiek charakteryzujący się tą cechą jest spójny z tym co przekazuje, jest autentyczny i prawdomówny. Swoje cele opiera na mówieniu prawdy oraz dotrzymywaniu obietnic. Współpraca na dłuższą metę z osobą niespójną, dwulicową, czyli inaczej nie posiadającą "kręgosłupa moralnego" jest niemożliwa.

Podział umiejętności lidera

Umiejętności lidera można podzielić ze względu na:

 • kompetencje typu emocjonalnego (zdolność rozpoznawania własnych uczuć oraz radzenia sobie z nimi, zdolność skutecznego działania pod presją, wewnętrzny zapał do osiągnięcia celów, wrażliwość interpersonalna, posiadanie siły perswazji oraz pozytywnego podejścia do wykonywanych działań, umiejętność prowadzenia dialogu wewnętrznego, właściwe interpretowanie zachowań, umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w wyniku której lider będzie mógł nawiązywać oraz podtrzymywać relacje z członkami zespołu).
 • kompetencje kierownicze (posiadanie umiejętności organizatorskich, umiejętności oceny możliwości podległego zespołu, zdolność kreatywnego podchodzenia do nowych idei, pomysłów oraz rozwiązań, umiejętności kierowania oraz reprezentowania zespołu, umiejętność motywowania, umiejętność lojalnego chronienia zespołu, umiejętność utrzymania dynamiki zespołu, kluczową kompetencją lidera jest umiejętność współpracy).
 • kompetencje wpływające na relacje między członkami zespołu (umiejętność budowania relacji, dzięki: uczciwości, szczerości, prawdomówności, zdolność trafnego i sprawiedliwego osądu, zdolność do obrony reputacji innego pracownika, posiadanie talentu do szybkiego rozpoznawania problemu i reagowania na niego, umiejętność zrozumienia innej osoby, jednoznaczność podczas wydawania poleceń, dzielenie się opiniami oraz spostrzeżeniami

z członkami zespołu, umiejętność przyznania się do popełnionych błędów, talent wyobraźni, który wpływa na zauważenie nowych możliwości, chęć zdobywania wiedzy, coraz nowszych technik pracy).

Ogólne cechy lidera

 • entuzjazm, jest kluczowy czynnikiem wpływającym na komunikację w zespole. Praca jest znacznie lżejsza i przyjemniejsza kiedy pracujemy z zapałem.
 • kreatywność, umiejętność tworzenia nowych idei, koncepcji, rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • doświadczenie, umiejętności nabyte podczas pracy z ludźmi, obserwacji wydarzeń, pozyskana wiedza ze swojego wieloletniego stażu pracy.
 • współodczuwanie, wiarygodność, szczerość, empatia,
 • umiejętność świadomego podejmowania wyborów, analityczny umysł, intuicja,
 • posiadanie woli ciągłego uczenia się, chęć uczestnictwa w kursach, szkoleniach, pełna motywacja do zmian.

Kluczową cechą osobowości w dzisiejszych czasach będzie wysokie poczucie własnej wartości, które każdy lider powinien posiadać. Dzięki niej w grupie będziemy czuli się komfortowo, a innych nie będziemy traktować jako zagrożenia. Osoba o takim usposobieniu ma pewność swoich racji, zdecydowanie i traktuje siebie jako zwycięzcę.

Wybrane cechy lidera oraz ich wpływ na zespół

 1. Żyje zgodne z wartościami - wzbudza poczucie zaufania, szacunku.
 2. Entuzjasta - wprowadza pozytywny nastrój w pracy, wpływa to na lepszą komunikacje pomiędzy członkami zespołu.
 3. Reprezentatywny - dba o swój własny wizerunek, dzięki czemu wzbudza szacunek i podziw.
 4. Potrafiący kierować grupą - wyznacza zadania do wykonania, przejawia zaufanie do podwładnych.
 5. Świadomy swojej pozycji i umiejętności - wzbudza szacunek czym kształtuje odpowiednią hierarchie w zespole.
 6. Daję dobry przykład - współpracownicy pragną naśladować jego zaufanie


Umiejętności lideraartykuły polecane
PrzywództwoZdolność do pracy w zespoleInstruktor rekreacjiStyl komunikacji w zespoleZadania lideraLiderModel BelbinaOtwartość w projekcieMotywacja pracowników w zespole projektowym

Bibliografia

 • Drzewiecki A. (2012), Jak kształtują się liderzy, House of Skills
 • Hajro A., Pudelko M. (2010), An analysis of core-competences of successful multinational team leaders, International Journal of Cross Cultural Management, 10(2)
 • Hawkins J., Dulewicz V. (2007), The relationship between performance as a leader and emotional intelligence, intellectual and managerial competences, Journal of General Management, 33(2)
 • Hitt W. (1993), The model leader: a fully functioning person, Leadership & Organization Development Journal, 14(7)
 • Kaplan B., Kaiser R. (2010), Wszechstronny lider: wykorzystaj swoje mocne strony do maksimum. Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kets de Vries M. (2010), Lider na kozetce, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa
 • Malinowski P. (2012), Lider i Zespół, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa
 • Marques J. (2013), Lider (ka) z krwi i kości: świadome przywództwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
 • PARP (2014), Zarządzanie zespołem, Wschód Biznesu 2, PARP Publications
 • Piasecki A. (2013), Lider Społeczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 • Strużycki M. (red.) (2008), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Van der Merwe L., Verwey A. (2007), Leadership meta-competences for the future world of work, SA Journal of Human Resource Management, 5(2)
 • Witaszek Z. (2011), Rozwój kompetencji menadżerskich przesłanką sukcesu organizacji, Gdynia


Autor: Natalia Hącel, Arkadiusz Waz