Indywidualizm

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pojęcie to charakteryzuje silne poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów i norm. Jest to doktryna filozoficzna, zgodnie z którą istotne znaczenie przyznawano tylko jednostkom. Wiąże się z przekonaniem o szczególnej roli jednostki, która stoi ponad tłumem. To zbiór prawd o naturze społeczeństwa oraz zbiór zasad określających prawidłowe relacje między rządem a jednostkami. Indywidualista rozumie, że społeczeństwo wyrasta w sposób naturalny ze wzajemnej zależności między wyborem a współdziałaniem każdego z tymi milionami innych, i że przymus narzucony przez władzę centralną utrudnia ten rozwój.

Cechy indywidualistów

 • ludzie przystępują do organizacji w wyniku kalkulacji własnych nakładów i korzyści
 • każdy troszczy się o siebie, patrząc niechętnie na ingerowanie innych w życie prywatne
 • organizacje mają ograniczony wpływ na zadowolenie pracowników, którzy dążą do oddzielenia emocji od pracy
 • filozofia organizacji opiera się na inicjatywie i przedsiębiorczości


Najważniejsze wartości indywidualizmu

 • Osiągnięcie celu jest ważniejsze od relacji międzyludzkich;
 • interes jednostki jest ważniejszy od interesu grupy,
 • tożsamość jednostki związana jest z jej niepowtarzalną osobowością
 • człowiek przystępuje do organizacji, ponieważ widzi w tym interes
 • każdy jest kowalem swego losu
 • normy i wartości dotyczą wszystkich po równo
 • Relacje między pracodawcą i pracownikiem są kontraktem przynoszącym obopólne korzyści,
 • Decyzje dotyczące zatrudnienia i awansu wynikają z obowiązujących przepisów i zależą od umiejętności i osiągnięć pracowników;
 • Zarządzanie jest zarządzaniem jednostek;

Bibliografia

 • Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000
 • A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000, s. 596-597

Autor: Malwina Majewska