Człowiek sukcesu

Z Encyklopedia Zarządzania

Człowiek sukcesu to osoba, która osiągnęła coś, co jest "faktem wyróżniającym człowieka spośród innych ludzi" [Byłok F. 2005, s. 87-96]. B. Tracy definiuje sukces jako "triumf wytrwałości"[Tracy B. 2004, s. 241-260]. Z kolei Z. Ziglar podaje aż czternaście sytuacji, które możemy zdefiniować jako te, kiedy jesteśmy na szczycie, w rozumieniu - że osiągnęliśmy sukces. Jedna z nich mówi, że jesteśmy na szycie, gdy "potrafimy patrzeć wstecz z przebaczeniem, naprzód z nadzieją, w dół ze współczuciem a w górę z wdzięcznością" [Ziglar Z. 1995, s. 15-25].

Sukces możemy rozpatrywać w wymiarze subiektywnym lub obiektywnym. Wymiar subiektywny sukcesu odnosi się do tego iż człowiek podejmując indywidualne działania osiąga coś, co w jego oczach, jako jednostki jest sukcesem. Sukces ten podlega wtedy" subiektywnie ocenianym możliwościom" [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Wymiar obiektywny sukcesu występuje wtedy, gdy nasze osiągnięcia są ponad normę w porównaniu do osiągnięć innych ludzi wywodzących się z otoczenia społecznego osoby odnoszącej sukces [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Ten wymiar sukcesu najczęściej wiąże się z osiągnięciem prestiżu społecznego, co znaczy iż otoczenie dostrzega osiągnięcia osoby odnoszącej sukces, niezależnie od tego, jak ta osoba ten sukces postrzega [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Zauważyć więc możemy różnicę w tych dwóch podejściach, wynikającą przede wszystkim z tego, w jakim aspekcie sukces jest postrzegany, i jak postrzega ten sukces sama osoba, której sprawa dotyczy.

TL;DR

Artykuł omawia różne definicje sukcesu i cechy ludzi sukcesu. Sukces może być rozpatrywany w wymiarze subiektywnym (osiągnięcie czegoś, co jest sukcesem dla jednostki) lub obiektywnym (osiągnięcie czegoś ponad normę w porównaniu do innych ludzi). Ludzie sukcesu mają cechy takie jak determinacja, motywacja, pewność siebie, systematyczność i elastyczność. Sukces może mieć różne wymiary, takie jak materialny, stratyfikacyjno-prestiżowy, emocjonalno-afiliacyjny, samorealizacji i bezpieczeństwo.

Definicja człowieka sukcesu

Chcąc przytoczyć konkretną definicję człowieka sukcesu lub nawet samego sukcesu, która opisuje go zarówno jakościowo, jak i ilościowo możemy napotkać pewne trudności. Wynika to z faktu, iż każdy z nas rozumie sukces w zupełnie inny sposób. Jest to ściśle powiązane z tym, jakimi wartościami życiowymi się utożsamiamy i zarazem, co jest dla nas kluczowe i ważne. W dzisiejszym społeczeństwie, zaobserwować można stale utrzymującą się rywalizację między ludźmi, której głównym celem jest osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Warto zastanowić się nad znaczeniem słowa sukces. Jedną z definicji jest iż sukces powiązany jest z "aktywnością społeczną lub gospodarczą która w opinii społecznej jest dokonaniem ponad miarę przeciętności" [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Sukces jest "powszechnie akceptowanym miernikiem" [Byłok F. 2005, s. 87-96], gdyż wynika on właśnie z zaakceptowania i przyjęcia przez społeczeństwo zjawiska rynkowego, które uznaje rywalizację między ludźmi jako główną składową sukcesu [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Osiągnięcie sukcesu w domniemaniu, akceptowalnego przez społeczeństwo przynosi wiele korzyści takich jak rozpoznawalność, uznanie czy prestiż. Nie jest to jednak warunek jedyny i jednoznaczny, gdyż jak wspomniano powyżej, każdy człowiek uważa za sukces inne osiągnięcia. Jednak trzeba przyznać iż sukces często jest utożsamiany z bogactwem materialnym czy dorobieniem się majątku. W Polsce zjawisko to możemy zaobserwować od lat 90 XX wieku. Czas ten przyniósł Polakom wiele możliwości i stworzył nowe szanse. Od tego momentu możemy spotkać się z postawą ludzi znaną jako "monetaryzacja świadomości" co rozumiane jest jako "zdominowanie myślenia o swojej pozycji społecznej przez pryzmat posiadanych pieniędzy i dóbr materialnych" [Byłok F. 2005, s. 87-96]. Pomimo tego warto podkreślić iż sukces człowieka nie jest zdeterminowany przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne ale głównie osiągany jest on przez jednostki w wyniku silnej osobowości, charakteru czy psychiki.

Inną definicję człowieka sukcesu proponuje K. Rowińska, która podkreśla iż bycie człowiekiem sukcesu to realizowanie wszystkich swoich wartości na maksymalnym poziomie. Zauważa iż jest to bardzo wymagające zadanie. Jak sama podkreśla jest to możliwe, przy odrobinie dobrej organizacji i poprawnej definicji swoich życiowych wartości [Rowińska K. 2016, s. 13-36].

Wspólne cechy ludzi sukcesu

Biorąc pod uwagę osoby, które powszechnie uważane są za ludzi sukcesu możemy pokusić się o poszukanie wśród nich cech wspólnych. Będą to przede wszystkim:

 • determinacja
 • motywacja
 • pewność siebie
 • systematyczność
 • myślenie poza przyjętymi schematami
 • działanie pomimo strachu i niepowodzeń
 • proaktywność
 • elastyczność
 • konsekwencja w działaniu
 • wyciąganie wniosków z poniesionych porażek
 • działanie w nieidealnych warunkach
 • niepoddawanie się po pierwszej i kolejnej nieudanej próbie.

Jest jeszcze wiele innych czynników, które są istotne w odniesieniu sukcesu jak odpowiednie zarządzanie sobą w czasie, umiejętność delegowania zadań, zarządzanie budżetem osobistym, firmy, dociekliwość, inwestowanie w swoje kompetencje i wiele innych, które można by już przypisać do konkretnych obszarów w jakich chcemy osiągnąć sukces.

Pięć wymiarów sukcesu

Jak już wcześniej wspomniano, każdy z nas definiuje sukces inaczej. Dla jednych będzie to prowadzenie działalności gospodarczej z sukcesami na rynku, dla kogoś innego będzie to pokonanie ciężkiej choroby, przejście przez rozwód czy odwrotnie - założenie rodziny. Ktoś inny będzie uważał za sukces zrzucenie 20 kg nadwagi czy osiągnięcie wolności finansowej. Jak łatwo zauważyć, owe dokonania wywodzą się z różnych obszarów życia człowieka. Możemy więc wyróżnić pięć wymiarów sukcesu życiowego:

 • wymiar materialny - odnosi się do posiadanego majątku w postaci dóbr materialnych, posiadanych inwestycji, dochodów zarówno pasywnych jak i z bieżącej działalności, tudzież pracy
 • wymiar stratyfikacyjno-prestiżowy - odnosi się bezpośrednio do pozycji społecznej człowieka, rodzaju wykonywanej pracy, wykształcenia, przynależności do grup społecznych, rozwój kariery zawodowej [Byłok F. 2005, s. 87-96]
 • wymiar emocjonalno-afiliacyjny - obejmuje relacje rodzinne, przyjacielskie, z najbliższymi, szczęście rodzinne czy partnerskie
 • wymiar samorealizacji - w skład którego wchodzą: osiąganie założonych celów, rozwój osobisty, realizacja marze czy też poczucie dokonania czegoś wyjątkowego
 • wymiar bezpieczeństwa - "stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, życie bez problemów" [Byłok F. 2005, s. 87-96]


Człowiek sukcesuartykuły polecane
AltruizmZaufanieEtyka biznesuIndywidualizmMentorKonformizmPaternalizmPotrzeba afiliacjiFilantropiaAdministrator nieruchomości

Bibliografia

 • Byłok F. (2005), Wzór sukcesu w społeczeństwie polskim w okresie transformacji społeczno-ustrojowej, Etyka w życiu gospodarczym, Tom 8 nr 1, Łódź
 • Grzeszczakowska-Pawlikowska B. (2013), Komunikacja w języku obcym i umiejętności retoryczne a sukces w biznesie, Kultura i rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne, E-naukowiec, Lublin
 • Krawczyk-Bryłka B. (2013), Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy, Zarządzanie i finanse, nr 4
 • Rowińska K. (2016), Zasługujesz na sukces, Rowińska Business Coaching, Gliwice
 • Tracy B. (2004), Sposób na sukces, Muza SA, Warszawa
 • Ziglar Z. (1995), Ponad szczytem, Studio EMKA, Warszawa


Autor: Paulina Gąsiorek