GPL

Z Encyklopedia Zarządzania
GPL
Polecane artykuły


GPL (General Public License) [1] Zasady dystrybucji oprogramowania komputerowego. Założeniem systemów opartych na licencji GPL jest swoboda modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. Twórcą pojęcia jest Richard M. Stallman, który w 1984 roku rozpoczął walkę o prawa użytkowników komputerów. Każdy rozpowszechniający oprogramowanie GPL w oryginalnej wersji lub przez siebie zmodyfikowane, musi zagwarantować przyszłym użytkownikom prawo do dalszego kopiowania i wprowadzania zmian w rozpowszechnianej aplikacji. Jest to całkowite przeciwieństwo ochrony praw autorskich tzw. Copyrightu ponieważ polega na ochronie możliwości do kopiowania. Podejmując decyzję o skorzystaniu z licencjonowania zgodnego z GPL zostaje podpisana "umowa" o zrzeknięciu się części praw własności intelektualnej. Jedynie oprogramowanie, które będzie redystrybuowane z uwzględnieniem licencji GPL będzie akceptowalne. Proces wejścia w licencjonowanie GPL jest procesem nieodwracalnym. Twórca kodu źródłowego nie jest zwykle świadomy w jaki sposób jego kod jest używany przez innych w części lub całości. Nie odnosi on z tego tytułu żadnych korzyści materialnych lub moralnych. Licencja GPL uznawana jest za licencję wirusową, ponieważ wszystkie aplikacje oraz kopie kodu źródłowego oparte na dziele objętym licencją GPL również muszą być objęte tą licencją. Problem ten nie dotyczy mniej restrykcyjnych w stosunku do GPL licencji BSD. "Wirusowość" GPL jest często wykorzystywana przez programistów, którzy dzięki upowszechnieniu części kodu programu mogą z niego skorzystać z większą pewnością, ponieważ mają gwarancję, że kod który chcą skorzystać bardzo często został przetestowany na innych urządzeniach więc też został pozbawiony błędów napotykanych przy tworzeniu programów.

Prawa użytkowników aplikacji opartych na licencji GPL: [2]

  1. prawo zastosowania programu w dowolnym celu.
  2. prawo modyfikacji kodu programu w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb.
  3. prawo rozpowszechniania programu w wersji niezmodyfikowanej.
  4. prawo wprowadzania zmian w kodzie programu oraz jego rozpowszechnianie w wersji zmodyfikowanej, co zapewnia stały rozwój oprogramowania.

Definicja GPL zakłada w odniesieniu do oprogramowania przede wszystkim jego publiczną dostępność oraz pozbawienie sprawowania nad nim kontroli przez jednostki. Podstawowym założeniem M. Stallmana było stworzenie całego systemu składającego się z wolnych programów. System ten otrzymał nazwę "Systemu GNU”. W pierwszym etapie rozwoju Stallman pracował samodzielnie nad tworzeniem tego systemu, a z biegiem czasu coraz więcej informatyków zaczęło rozpowszechniać swoje programy na zasadach zgodnych z definicją "wolnego oprogramowania”. Powszechnie znanym systemem opartym na licencji GNU jest utworzone w 1991 jądro Linuxa stworzone przez Linusa Torvaldsa nad którego rozwojem systemu pracują obecnie tysiące informatyków z całego świata.

Wersje GPL

Licencja GPL mimo że stała w swoich założeniach jest licencją w dalszym ciągu rozwijaną i dlatego też przeszła kilka zmian, obecnie znane są trzy oficalne wersje licencji GNU GPL. [3]

  1. Pierwsza została wydana w 1989 roku,
  2. Druga wersja licencji (GNU GPL v2) została wydana w 1991 roku i jest uznawana za najpopularniejszą oraz najczęściej używaną,
  3. Trzecia wersja (GNU GPL v3) wydana w 2007 roku wprowadziła zmiany punktu widzenia w zakresie nie jedynie własności intelektualnych tj. rozbudowywania oprogramowania i udostępniania go a także zrzekania się go na rzecz innych użytkowników, ale również w zakresie prawa patentowego. Jest ona najaktualniejszą wersją jednak o wiele mniej popularną wśród społeczeństwa free software niż wersja druga licencji.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Krupa, Bartosz Matela

  1. P. Gawrysiak, 2008 s. 294-301
  2. P.Gawrysiak (2008) s. 288
  3. P. Gawrysiak, 2008 s. 294-301, Papińska-Kacperek 2008 s. 84