Metainformacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Metainformacja
Polecane artykuły


Współcześnie rosnącą rolę odgrywa problematyka metainformacji, czyli w ogólnym rozumieniu "informacji o informacji". Jak zauważa J. Oleński (2001, s. 388) pewne systemy i wiadomości spełniają często funkcje metainformacyjne, na przykład: katalogi, skorowidze, klasyfikacje i nomenklatury, rejestry, słowniki terminologiczne, dokumentacja systemu informatycznego. W wielu systemach informatycznych funkcje metainformacyjne występują obok innych funkcji jako element wspomagający. Niekiedy te same informacje dla różnych użytkowników lub w różnych sytuacjach, spełniają raz funkcje informacyjne, innym razem funkcje metainformacyjne. Rolą metainformacji jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do właściwej informacji poprzez odpowiednie skatalogowanie, opisanie, interpretację i sklasyfikowanie posiadanych zbiorów danych i informacji.

Metainformacje pozwalają odpowiedzieć na pytania: Jakie dane znajdują się w zasobach? Co te dane oznaczają? Gdzie są przechowywane i jak do nich dotrzeć? Jak dane mogą zostać przetworzone? Kto jest użytkownikiem danych i kto odpowiada za ich jakość i udostępnianie?

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak