Identyfikator

Z Encyklopedia Zarządzania

Identyfikator jest to unikalny kod, nazwa lub symbol używany w celu rozpoznawania i odróżniania jednostek, osób, przedmiotów lub procesów. Stosuje się go w różnych kontekstach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, technologia informacyjna, ochrona danych osobowych, zarządzanie przedsiębiorstwem i wiele innych.

W kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, identyfikator może być używany do identyfikacji poszczególnych pracowników wewnątrz organizacji. Może to być na przykład numer personalny, który pozwala na śledzenie historii zatrudnienia, awansów czy innych informacji związanych z pracownikiem. Identyfikator może również utożsamiać dział lub działy, w których pracownicy są zatrudnieni, co ułatwia organizację i zarządzanie ludzkimi zasobami.

Identyfikator jest również szeroko stosowany w technologii informacyjnej. Może to być login, hasło lub inny kod uwierzytelniający, który pozwala na dostęp do różnych systemów komputerowych lub aplikacji. Dzięki identyfikatorowi można kontrolować dostęp do poufnych danych, zabezpieczać ważne informacje przed niepowołanymi osobami i utrzymać prywatność danych.

Kwestia identyfikatorów jest również istotna w kontekście ochrony danych osobowych. Unikalny identyfikator może być używany do anonimizacji danych, tak aby nie można było przypisać ich bezpośrednio do konkretnej osoby. To jest szczególnie ważne w przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie prywatności.

W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, identyfikatory mogą być również używane do śledzenia produktów lub innych zasobów. Mogą to być kody kreskowe, numery seryjne lub inne unikalne symbole, które pozwalają na identyfikację i śledzenie produktów na każdym etapie produkcji, dystrybucji i sprzedaży.


Identyfikatorartykuły polecane
Dane osoboweWokandaDane osobowe pracownikaRODOPolityka prywatnościDane wrażliweRzecznik Praw ObywatelskichKarta praw podstawowychKonwencja wiedeńska

Bibliografia

  • Michalewski E. (2008), Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Seria Monografie, Warszawa