Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zgodnie z definicją rzymska (podjętą przez PNZ w1963 roku), odwiedzający to każda osoba, która przebywa w odwiedzanym kraju (nie dłużej niż 12 miesięcy) niezależnie od powodów odwiedzin, z wyjątkiem dotyczących zatrudnienia w tym kraju. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kategorie: turystów i wycieczkowiczów.

Turyści

to te osoby, które w kraju czasowego pobytu spędzili przynajmniej jedną noc w jego bazie hotelowej w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych itp.

Wycieczkowicze

(Odwiedzający jednodniowi - definicja wg WTO) są to odwiedzający dany kraj, którzy w nim spędzili mniej niż 24 godziny i nie korzystali z bazy hotelowej tego kraju. Trzeba dodać, że ci odwiedzający, którzy korzystają z noclegów na statku lub w pociągu i przebywają w danym kraju nawet kilka dni, są zliczani do wycieczkowiczów.

Według tej definicji podstawowym kryterium odróżniającym te dwie grupy jest korzystanie z bazy hotelowej kraju czasowego pobytu. Dzięki temu można statystycznie uchwycić liczbę turystów zagranicznych na podstawie rejestracji gości w sieci hotelowej.

Wspólną cechą turystów i wycieczkowiczów są motywy podróży, które obejmują: wypoczynek, interesy, zdrowie, studia, zjazdy, wizyty u rodziny lub znajomych, motywy religijne, sport itp.

Bibliografia

  • "Podstawy geografii ekonomicznej" Praca zbiorowa pod redakcją J. Wrony i J. Rek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 r.
  • "Popyt Turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju."A. Niezgoda, P. Zmyślony, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003,
  • "Turystyka", W.W. Gaworecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997,

Autor: Patrycja Brożek