Proces Stage-Gate

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces Stage-Gate
Polecane artykuły

Proces Stage-Gate, zwany również modelem fazowym, jest podejściem do zarządzania projektami, które polega na dzieleniu procesu rozwoju produktu na kilka etapów (fazy) z odpowiednimi kontrolami przejścia (bramy) między etapami. Celem tego podejścia jest skuteczne zarządzanie ryzykiem, optymalizowanie wykorzystania zasobów i zwiększanie efektywności procesu rozwoju produktu.

Etapy procesu Stage-Gate

Proces Stage-Gate, zwany również modelem fazowym, jest podejściem do zarządzania projektami, które polega na dzieleniu procesu rozwoju produktu na kilka etapów (fazy) z odpowiednimi kontrolami przejścia (bramy) między etapami. Celem tego podejścia jest skuteczne zarządzanie ryzykiem, optymalizowanie wykorzystania zasobów i zwiększanie efektywności procesu rozwoju produktu.

Proces Stage-Gate składa się z następujących etapów:

  • Faza koncepcji: w tym etapie projekt jest zdefiniowany i określone są jego cele, zakres i zasoby.
  • Faza rozwoju: w tym etapie projekt jest rozwijany, a koncepcja jest testowana i udoskonalana.
  • Faza testowania: w tym etapie projekt jest testowany w celu oceny jego skuteczności i przydatności.
  • Faza komercjalizacji: w tym etapie projekt jest wprowadzany na rynek i sprzedawany.
  • Faza eksploatacji: w tym etapie projekt jest eksploatowany i utrzymywany.

Bibliografia

  • T. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 77.