Metodyki w pakietach

Metodyki w pakietach
Polecane artykuły


Nazywane również rozwiązaniami referencyjnymi. Są to oferowane przez firmy konsultingowe szczegółowe zbiory zaleceń, procedur i wytycznych dotyczących projektowania i funkcjonowania różnych elementów składowych organizacji i procesów zarządzania.

Szczególnie aktywnie firmy konsultingowe konkurują na polu metodyk zarządzania projektami, ale również inne dziedziny zarządzania są w obszarze ich zainteresowań i znajdują się w ofercie dla klientów. W dziedzinie zarządzania wiedzą metodyki mogą służyć przede wszystkim jako pomoc w organizacyjnym uczeniu się.

Pozwalają na wdrożenie w firmie sprawdzonych rozwiązań i procedur postępowania. Różnego rodzaju metodyki można zastosować podczas wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych (nie tylko w dziedzinie zarządzania wiedzą)

Efekty zastosowań

Pozwalają na szybkie zmiany strategii funkcjonalnych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zamiast uciążliwego projektowania procesów organizacyjnych wykorzystuje się gotowy szablon sprawdzony w wielu innych firmach

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak