Autonomiczny system zarządzania jakością

Z Encyklopedia Zarządzania
Autonomiczny system zarządzania jakością
Polecane artykuły

A. Stabryła zaproponował model autonomicznego systemu zarządzania jakością (ASZJ) obejmującego wszystkie dziedziny działalności organizacji (rys). Model wydziela poziom strategiczny - opracowanie strategii i audyt - oraz operacyjny obejmujący wdrożenie przyjętej strategii. ASZJ posiada również swoją część podmiotową, w której mieszczą się stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie jakością w wymiarze globalnym. System jest sformalizowany poprzez dokumenty, np. księgę jakości, procedury i instrukcje.

Prezentowany model został ograniczony do problematyki jakości w organizacji, choć rozumianej szeroko. Nie wskazano w nim szczegółowych zasad działania, lecz główny mechanizm. Może on stanowić ramy dla budowy szczegółowego modelu SZJ.

Model autonomiczny.jpg

Rys. Model autonomicznego systemu zarządzania jakością

Żródło: (A. Stabryła 1997, s. 467)

Bibliografia

Autor: Sławomir Wawak