Aspekty systemu zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania

Charakterystyka podejścia

Zarządzanie jako system może być charakteryzowane za pomocą pięciu aspektów: celowościowego, podmiotowego, strukturalnego, funkcjonalnego, instrumentalnego. Dowolny system zarządzania można opisać stosując to podejście.

Aspekt celowościowy

Aspekt celowościowy - dotyczy działalności globalnej przedsiębiorstwa, jej sformalizowania odnosząc się do przyjętej wizji i misji. Zawartość:

 1. Klasyfikator celów firmy lub dowolnego podsystemu.
 2. Warunki współdziałania.

Aspekt podmiotowy

Aspekt podmiotowy - odnosi się do kierownictwa, zespołów doradczych komórek, które na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej wykonują zadania zarządzania strategicznego. Zawiera:

 1. Typy instytucji zarządzania.
 2. Role kierownicze.
 3. Tryb powoływania i odwoływania instytucji decyzyjnych.
 4. Zasady zawierania kontraktów menedżerskich i wynagradzania.
 5. System oceny efektywności zarządzania.

Aspekt strukturalny

Aspekt strukturalny - opiera się na strukturze kierownictwa, zespołów doradczych i komórek, które wchodzą w skład organizacji systemu zarządzania strategicznego. Zawiera:

 1. Konfiguracja struktury organizacyjnej.
 2. Organizacja systemów decyzyjnych zarządzania.
 3. Organizacja systemu planowania.
 4. Organizacja systemu kontroli.

Aspekt funkcjonalny

Aspekt funkcjonalny - dotyczy funkcjonowania systemu zarządzania strategicznego i w ujęciu procesowym go określa. Zawartość:

 1. Zasady zarządzania.
 2. Funkcje zarządzania.
 3. Style zarządzania.
 4. Formy organizacyjne procesu zarządzania.

Aspekt instrumentalny

Aspekt instrumentalny - odnosi się do zbioru narzędzi badawczych i przygotowawczych, które są wykorzystywane w projektowaniu strategii zarządzania oraz jej wdrażaniu, w pracach diagnostycznych. Zawiera:

 1. Rachunki menedżerskie.
 2. Instrumenty Finansowe.
 3. Instrumenty prawne.
 4. Negocjacje.
 5. Metody organizacji i zarządzania.


Aspekty systemu zarządzaniaartykuły polecane
Determinanty systemu zarządzania strategicznegoAutonomiczny system zarządzania jakościąZarządzanie przez informacje i komunikacjęMetodyka projektowania systemu informatycznegoZarządzanie procesami operacyjnymiZarządzanie przez projektyModel warstwowyModele strategicznego zarządzania kadramiFunkcje zarządzania strategicznego

Bibliografia

 • Kaplan R., Norton D. (1996), Using the balanced scorecard as a strategic management system
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków


Autor: Ewelina Biela