Metodyka projektowania systemu informatycznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Metodyka projektowania systemu informatycznego
Polecane artykuły


Większość metodyk projektowania systemów informatycznych zawiera kilka podstawowych faz, uszczegółowionych później w zaleceniach dotyczących zadań realizowanych w każdej z nich, oraz stosowanych technik i metod szczegółowych.


W. Bocchino wyróżnia 10 faz projektowania systemów informacyjnych, są to:

 1. Zorganizowanie zespołu projektowego
 2. Ustalenie celów przedsiębiorstwa i zespołu projektowego
 3. Zbadanie potrzeb informacyjnych organizacji
 4. Ustalenie zadań zespołu projektowego i harmonogramu praca
 5. Analiza dotychczasowych procedur przetwarzania
 6. Opracowanie wymogów w stosunku do projektowanego systemu
 7. Zaprojektowanie usprawnionego systemu informacyjnego
 8. Ocena i dobór sprzętu przetwarzania danych w warunkach nowego systemu informacyjnego zarządzania
 9. Opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu
 10. Wdrożenie nowego systemu informacyjnego zarządzanie

Rodzaje

Spośród wielu metodyk tworzenia oprogramowania komputerowego, najczęściej spotykane i wymieniane w literaturze są metodyki:

Bibliografia

 • Bocchino W.A., Systemy informacyjne zarządzania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak