Metodyka zstępująca

Metodyka zstępująca
Polecane artykuły


Metodyka zstępująca (kaskadowa) określa listę działań typową dla większości projektów systemów informatycznych. Dla konkretnego projektu należy wybrać odpowiedni podzbiór czynności, które są ze sobą powiązane i uszczegółowione na kilku poziomach i pogrupowane w tzw. punkty węzłowe, czyli takie zespoły czynności, które kończą się konkretnym, odpowiednio udokumentowany, produktem.

Etapy

Głównymi etapami metodyki kaskadowej są: definicja projektu, analiza problemu, projektowanie, implementacja, instalacja i eksploatacja.

Charakterystyczne dla tej metodyki wyjście od głównych celów i założeń dotyczących funkcji rozwiązania i dzielenie ich na mniejsze elementy (jednostkowe moduły funkcjonalne)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak