Metodyka opracowania strategii zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Metodyka opracowania strategii zarządzania
Polecane artykuły


Definiowanie strategii zarządzania powinno być realizowane za pomocą sprawdzonej w praktyce i łatwej w stosowaniu metodyki. Przykładem jednej z wielu metodyk definiowania i realizacji strategii zarządzania jest program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP), którego najważniejsze elementy zostaną omówione poniżej.

Opracowanie programu działalności globalnej przedsiębiorstwa

Początkowym zadaniem formułowania programu DGP jest sformułowanie celów przedsiębiorstwa.

Możemy wyróżnić cele ekonomiczne, które odnoszą się do efektywności działania i pozaekonomiczne (np. organizacyjne, intelektualne, badawcze, ekologiczne, polityczne itp.). Powinny być one skierowane na zaspokajanie potrzeb, oczekiwań odbiorców.

Cele można formułować przedmiotowo (np. osiągnięcie pożądanego stanu) lub czynnościowo (np. wytwarzanie produktów). Można je szeregować pod względem ważności w trybie powszechnym bądź indywidualnym. W wyniku klasyfikacji celów otrzymujemy drzewo celów, w którym wychodząc od celów ogólnych dochodzimy do celów cząstkowych.

Cele powinny być odpowiednie, kwantyfikowane, akceptowalne, rozsądne i określone w czasie.

Ustalenie założeń realizacji programu DGP

Założenia programu DGP to:

  • determinanty tworzące obszar niezmienności (takie, które maja podstawowy wpływ na działalność przedsiębiorstwa, nie można ich zmienić w danym okresie),
  • sytuacyjne wymogi działania przedsiębiorstwa (względnie niezależne),
  • czynniki zależne od przedsiębiorstwa.

Wytyczenie etapów programu DGP

Etapy realizacji konstruuje się dla bliskiego horyzontu czasowego (od 0,5 do 2 lat) lub dla perspektywicznego horyzontu czasowego (25 lat). W praktyce ramy czasowe są wielkością względną, zależą od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Zaprojektowanie procedury koordynacji programów i planów

Program DGP jest ramą dla wszystkich innych programów realizowanych w przedsiębiorstwie. Procedura koordynacyjna zawiera wskazania, które mają na celu dostosowanie innych i programów do założeń programu DGP.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak