Model warstwowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Model warstwowy
Polecane artykuły

Model warstwowy TQM to koncepcja wg. której zarządzanie jakością ma odzwierciedlać strukturę organizacji. Model składa się z pięciu poziomów:

 • Strategia: Przyjęcie strategii jakościowej, która ma na celu wspieranie działania przedsiębiorstwa w kierunku jakości i usprawnienia procesów.
 • Struktura: Ustalenie wytycznych i określenie struktury organizacyjnej, która ma na celu realizację strategii jakościowej.
 • Systemy: Stworzenie systemów zarządzania jakością, które mają zapewnić pełną kontrolę nad procesami produkcji i usług.
 • Procesy: Optymalizacja procesów, w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów lub usług.
 • Personel: Odpowiednie przeszkolenie i motywowanie pracowników, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i umiejętności.

Warstwowy model architektury procesu biznesowego w organizacji to model, który składa się z trzech warstw: technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Warstwa technologiczna skupia się na wyborze i wdrożeniu w organizacji narzędzi informatycznych, które pozwalają jej na realizację procesów biznesowych. Warstwa procesowa odpowiada za zdefiniowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji. Natomiast warstwa organizacyjna odpowiada za strukturę organizacyjną firmy, a w szczególności za wyznaczanie osobom odpowiednich ról i obowiązków, aby organizacja mogła skutecznie realizować swoje cele.

K. Lisiecka zaproponowała natomiast warstwowy model TQM, w którym ukazała cztery poziomy działań:

 • filozofię i kulturę firmy,
 • zasady działania,
 • wybór strategii oraz
 • metody i techniki jej realizacji [K. Lisiecka 2002, s. 184].

Model ten, podobnie jak House of Total Quality oraz S-P wskazuje na ogólną koncepcję systemu zarządzania jakością. Jednak w odróżnieniu od nich, wylicza także kluczowe metody, ułatwiając tym samym jego zastosowanie. W warstwie drugiej nie wskazano, które z zasad związanych z systemami zarządzania jakością powinny być uwzględnione, brakuje również wskazania relacji z otoczeniem organizacji.

Wady i zalety modelu warstwowego

Jakie są wady i zalety modelu warstwowego w obszarze analizy i prezentacji różnych składowych systemów złożonych? Zalety:

 • Model warstwowy jest prosty w zrozumieniu i można go łatwo przedstawić za pomocą przestrzeni trójwymiarowej.
 • Pozwala on zrozumieć złożone systemy i jak one się ze sobą łączą.
 • Model warstwowy pomaga w identyfikacji i analizowaniu wszystkich składowych systemu.
 • Model ten daje możliwość wyliczenia i porównania wartości każdej warstwy.

Wady:

 • Model warstwowy może być mylący dla osób, które nie są zaznajomione z różnymi składowymi systemu.
 • Model ten może być trudny do zastosowania w bardziej złożonych systemach.
 • Może być trudny do zastosowania w sytuacji, gdy istnieje wiele poziomów procesu.
 • Model może być bardzo czasochłonny w analizowaniu i prezentowaniu wszystkich składowych systemu.

Bibliografia

 • Lisiecka K., Kreowanie jakości, prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002
 • Sławomir, W. (2008). Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Propozycja warstwowego modelu zarządzania wiedzą. Marketing i Rynek, 21(05).

Autor: Sławomir Wawak