Model warstwowy

Model warstwowy
Polecane artykuły


K. Lisiecka zaproponowała warstwowy model TQM, w którym ukazała cztery poziomy działań:

  • filozofię i kulturę firmy,
  • zasady działania,
  • wybór strategii oraz
  • metody i techniki jej realizacji [K. Lisiecka 2002, s. 184].

Model ten, podobnie jak House of Total Quality oraz S-P wskazuje na ogólną koncepcję systemu zarządzania jakością. Jednak w odróżnieniu od nich, wylicza także kluczowe metody, ułatwiając tym samym jego zastosowanie. W warstwie drugiej nie wskazano, które z zasad związanych z systemami zarządzania jakością powinny być uwzględnione, brakuje również wskazania relacji z otoczeniem organizacji.

Bibliografia

  • Lisiecka K., Kreowanie jakości, prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002

Autor: Sławomir Wawak