Poziomy dojrzałości organizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Poziomy dojrzałości organizacji
Polecane artykuły


Koncepcję poziomów dojrzałości organizacji wprowadziła w znormalizowanych systemach zarządzania norma ISO 9004:2000. Wyróżniono pięć poziomów dojrzałości:

  1. Brak formalnego podejścia.
  2. Podejście reaktywne.
  3. Stabilne, formalne podejście systemowe.
  4. Nacisk na ciągłe doskonalenie.
  5. Osiągi najlepsze w swojej klasie.

Pierwszy poziom charakteryzuje się brakiem podejścia systemowego do zarządzania jakością. Wyniki nie są mierzone lub mierniki są niewłaściwe, co uniemożliwia podejmowanie decyzji na ich podstawie.

W podejściu reaktywnym przedsiębiorstwo działa w oparciu o podejście systemowe. Mierzone są podstawowe rezultaty udoskonaleń, co umożliwia świadome, lecz ograniczone, sterowanie rozwojem organizacji. Ten poziom powinna osiągnąć firma, która ubiega się o certyfikat ISO 9001.

Stabilne, formalne podejście systemowe polega na stosowaniu systemowego podejścia do problemu doskonalenia. Organizacja bada dane na temat zgodności wyników doskonalenia z celami oraz identyfikuje trendy poprawy.

Czwarty poziom dojrzałości - nacisk na ciągłe doskonalenie - przedsiębiorstwo osiąga, gdy stosuje w pełni proces doskonalenia, jego wyniki są dobre a trendy poprawy trwałe. Pozycja firmy na tym poziomie powinna być niezagrożona.

Najwyższy poziom firma może osiągnąć gdy jest liderem rynku. Posiada silnie zintegrowany proces doskonalenia, może prezentować najlepsze wyniki w swojej branży. Taki poziom osiągają przedsiębiorstwa globalne.

Bibliografia

Autor: Sławomir Wawak