Benchmark

Z Encyklopedia Zarządzania
Benchmark
Polecane artykuły


Benchmark to wzorzec wykorzystywany w procesie badania wydajności organizacji lub systemu. Benchmarking jest instrumentem, w którym pomiar jest wykonywany przez punkt odniesienia "benchmark”.

Pochodzenie słowa

 • "Benchmarking pochodzi od angielskiego słowa bench-mark i oznaczającza reper, czyli punkt orientacyjny wyznaczony w widocznym z daleka miejscu, na przykład w formie wieży, wykorzystywany w pomiarach niwelacyjnych. W języku polskim to również punkt odniesienia, wzorzec, norma." [1]
  "Słowo to zostało użyte około 1842 roku. Pojęcie następnie przeniesiono na grunt praktyk organizacyjnych i jest uznawane za punkt odniesienia, który pozwala zorientować się, w którym miejscu jesteśmy w porównaniu do wyniku doskonałego lub tzw. best in clas."[2].
  "W 1993r. Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakości (APQC) zdefiniowało pojęcie benchmark jako "najlepszy w swojej klasie”, co oznacza osiągnięcie, które uważa się za najwyższy standard dla danego procesu gospodarczego, za wzorzec doskonałości."[3]

Istota benchmarkingu

Istotę benchmarkingu oddają definicje zaprezentowane przez Z. Martyniak:

 • uczenie się od najlepszych przez porównywanie się z najlepszymi,
 • poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną,
 • porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów,
 • ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów w danej branży,
 • poszukiwanie wzorcowych sposobów postępowania poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. [4]

Benchmark jako narzędzie

"Współczesne organizacje działają w trudnych warunkach; w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Otoczenie, w którym funkcjonują, jest bardzo złożone oraz podlega dynamicznym przemianom. Na rynku występuje duża konkurencja. Sytuacja ta wymaga od organizacji ciągłego doskonalenia i dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku. Jedną z metod zarządzania, która to ułatwia, jest benchmarking.
Benchmarking umożliwia doskonalenie organizacji na zasadzie uczenia się od najlepszych poprzez punkty odniesienia. Może być skutecznie stosowany przez różne typy organizacji, w zasadzie we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. To powoduje, że metoda ta jest często wykorzystywana w zarządzaniu organizacjami. "[5]


Historia powstania metody benchmarkingu

"Za początki benchmarkingu uznaje się działania podjęte w Japonii po roku 1945, polegające na obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstw amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Obserwacje poprzedzały udoskonalenie rozwiązań, a następnie ich zaimplemetowanie w firmach japońskich." [6]
"Pierwszym przedsiębiorstwem, które zastosowało benchmarking, był amerykański Rand Xerox Co. Pod koniec lat 70. XX wieku firma znajdowała się w trudnej sytuacji – sprzedaż ich urządzeń drastycznie spadła. Było to wynikiem pojawienia się na rynku kopiarek japońskiej firmy Canon, która swoje produkty sprzedawała po cenie niższej, niż koszty wytworzenia podobnych wyrobów w Xerox. Korzystając z rozwiązań i doświadczeń liderów rynku Xerox najpierw usprawnił systemy realizacji zamówień i zapasów magazynowych. Następnie widząc pozytywne rezultaty udoskonalił szereg pozostałych funkcji i procesów." [7]

Bibliografia

Przypisy

 1. A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński 2007, s. 87
 2. Zimniewicz 2003, s. 44
 3. M.Giemza, Ł.Karpiel 2010, s. 2
 4. Z. Martyniak 1996, s. 303.
 5. M. Źródło-Loda, s. 1
 6. Siemionek, Siemionek 2015, s. 360
 7. M. Źródło-Loda 2014, s. 4

Autor: A.Prokurat