William Conway

Z Encyklopedia Zarządzania
William Conway
Polecane artykuły


William Conway - jeden ze współczesnych prekursorów zarządzania jakości, nazywany często "uczniem Deminga", ponieważ w 1979 roku jako prezes i główny dyrektor wykonawczy Nashua Corporation zaprosił do swojej firmy Deminga, by ten opracował program zarządzania przez jakość. W ciągu trzech lat od tamtego wydarzenia Deming nadal pracował dla Nashua, natomiast Conway sam został niezależnym konsultantem do spraw jakości.

Definicja jakości oraz 3 kategorie marnotrastwa

Conway określa jakość wynik zarządzania polegający na opracowaniu, wytworzeniu, administrowaniu i dystrybucji odpowiednio tanich produktów i usług, których odbiorcy pragną i potrzebują. Jakość to ciągłe doskonalenie działań we wszystkich obszarach (m.in. grupa dostawców i dystrybutorów). Według Conway'a statystyczna kontrola dystrybutorów jest równie ważna, jak i kontrola wewnątrz przedsiębiorstwa.

Specjalista w dziedzinie zarządzania wyróżnia trzy kategorie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie: czasu, kapitału i materiałów. Na pierwszym miejscu stawia czas, natomiast drugie miejsce zajmują nadmierne zapasy, które zajmują przestrzeń i powodują dodatkowe koszty (zobacz też ujęcie japońskie: muda).

Nowy system zarządzania

W "nowym systemie zarządzania" Conway oczekuje od menedżerów przede wszystkim zapewnienia stałej poprawy jakości przy wykorzystaniu 6 zalecanych przez niego instrumentów:

  1. Umiejętność współpracy z ludźmi - aby poprawić wszystkie aspekty działalności należy motywować i szkolić pracowników na wszystkich szczeblach,
  2. Badania statystyczne - gromadzenie danych na temat odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych, pracowników, technologii i sprzętu mają służyć do zadań, które muszą być podjęte i stanowią kryterium oceny poprawy,
  3. Proste techniki statystyczne - stosowanie wykresów i diagramów w celu określenia problemów, ustalania przebiegu prac, wykazania postępów i wskazania rozwiązań,
  4. Statystyczne sterowanie procesem - celem ograniczenie zmienności,
  5. Wyobraźnia a rozwiązywanie problemów - wyobrażenia na temat pożądanego przyszłego stanu dają pozytywne wyniki, a dodatkowo technika ta sprzyja twórczemu myśleniu, gdy zastosuje się ją w trakcie mówienia o wizji przyszłości lub podczas burzy mózgów,
  6. Inżynieria przemysłowa - dokonanie usprawnień poprzez korzystania z najlepszych technik przez menedżerów, takich jak nadawanie tempa, analiza metod, upraszczanie zadań, polityka materiałowa czy projektowanie zakładów przemysłowych.

Bibliografia

  • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa, 1996
  • Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin, 2000

Autor: Łukasz Bandura