Czwarta rewolucja przemysłowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Czwarta rewolucja przemysłowa
Polecane artykuły


Czwarta rewolucja przemysłowa jest okresem rozpoczętym przez wynalezienie internetu, które rozpoczęło nagłe przyspieszenie rozwoju przemysłu.

Rewolucja na świecie

W związku z powstaniem nowoczesnych technologii tj. Internet czy sztuczna inteligencja oraz ich popularyzacją, niezależnie od siebie, ośrodki naukowo-badawcze największych potęg zaczęły pracę których celem było wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych do osiągnięcia przewagi w przemyśle. W Stanach Zjednoczonych siłą napędową innowacji są Dolina Krzemowa oraz ośrodki prowadzące badania na rzecz Wojska, niemiecki przemysł maszynowy czerpie tę  wiedzę z jednostek badawczych znajdujących się na uczelniach wyższych, natomiast w Chinach korzysta się z rządowych programów rozwoju przemysłu oraz promocji  marki "China"  na przestrzeni 10 lat ("made in China 2025).

Twórcy konkurują ze sobą ustalając coraz  wyższe standardy a ich prace badawcze uzupełniają się poprzez korzystanie z poprzednich osiągnięć technologicznych przez co używa się różnych sformułowań na panujący trend. Są  to: Przemysł 4.0, Industrie 4.0 czy Industry 4.0. [1]

Rewolucja w Polsce

Badanie stopnia automatyzacji firm w Polsce przeprowadzone przez ASTOR w 2016 roku pokazują, że wyzwaniem dla zarządu polskich zakładów produkcyjnych jest trzecia rewolucja przemysłowa. 76% firm jest tylko częściowo zautomatyzowanych , jedynie 15% respondentów wskazuje na pełne zautomatyzowane a tylko 6% jest na etapie wprowadzanie Przemysł 4.0. [2]

Niewiele większy postęp widać również w badaniu przeprowadzonym w 2015 również przez firmę ASTOR  na temat sposobu gromadzenia danych przez zakłady produkcyjne w Polsce. W badaniu dominuje grupa firm, w których dane są ręcznie wprowadzane do systemu (59%), na drugim miejscu są firmy których zautomatyzowano gromadzenie danych (36%), a 16% respondentów  nadal gromadzenie je ręcznie na papierze. Na tej podstawie widzimy, że polski przemysł  ma do do opanowania innowacyjność, być krok dalej i nadążać nad zmianą w sektorze produkcyjnym. [3]

Zarządzanie projektami a przemysł 4.0

Ze względu na fakt iż, jedną z podstawowych funkcji czwartej rewolucji jest cyfryzacja, można przewidzieć, że nastąpi rozpowszechnienie się metodyk zwinnych. Wynikiem tego może być zaniechanie niektórych bardziej sztywnych metod tj. powszechnie stosowana ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library), a znaczenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach diametralnie wzrośnie.

W związku z tym można przewidzieć wzrost zainteresowania podejściem hybrydowym w zarządzaniu projektami, które charakteryzuje się klasycznymi, sztywnymi metodami (kaskadowymi), a z drugiej strony popularyzuje zwinne metodyki. Dodatkowo według Jacka Bendkowskiego rozpowszechniane będzie podejście sieciowe w organizacji pracy grup zadaniowych, której podstawę stanowi stosunkowo niedawno ukształtowana forma organizacji pracy i produkcji, którego skutkiem powstaje i sprawnie funkcjonuje system o charakterze zintegrowanym za pomocą, którego labilne i różnorodne wymagania klienta są trafnie rozpoznawane.

Podsumowując, aktualnie wszelkie informacje na temat przemysłu 4.0 sugerują nam, że zarządzanie projektami z czasem zacznie wymagać różnorodności metod, co będzie skutkować połączeniem sprzecznych dla siebie starszych wypracowanych metod oraz nowoczesnych kompetencji, co będzie wiązało się z mniejsza gwarancją oraz zmiennością otoczenia, "co z kolei będzie wymuszało coraz częstsze sięganie do metodyk zwinnych". [4]

Z automatyzacją w przyszłość

Wielkie korporację rozwijają się w szybkim tempie, podobnie postępują mniejsze przedsiębiorstwa nadążając nad szybko rozwijającymi się nowymi technologiami. Obawy dotyczące zmniejszenia miejsc pracy na rzecz automatyzacji mogą okazać się niesłuszne, ze względu na to, iż czynnik ludzki stanowi istotną role w nadzorowaniu innowacyjnej produkcji oraz łatwiejszego planowania przyszłości. Proste roboty wspomagające produkcje stały się rutyną i zaskakują z dnia na dzień nowymi możliwościami. [5]

Bibliografia

  • Iwański T., Gracel J. (2016) Przemysł 4.0 ASTOR whitepaper 2016

Przypisy

  1. T. Iwański, J. Gracel, 2016, s.9
  2. T. Iwański, J. Gracel, 2016, s.12
  3. T. Iwański, J. Gracel, 2016, s.14
  4. S. Spałek, 2017, s.6
  5. J. Sonne Thimsen, 2014, s.1

Autor: Anna Górska