Reengineering

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Business Process Reengineering to metoda polegająca na gruntownym przekształceniu procesów przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę jego funkcjonowania. Często realizuje się tą metodę poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa nowych technologii informacyjnych, które zastępując tradycyjne formy funkcjonowania organizacji pozwalają na zmniejszenie nakładów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Wprowadzenie tej metody do przedsiębiorstwa wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, dlatego ważną rolę powinien odgrywać czynnik ludzki. Jego pominięcie jest często skutkiem niepowodzenia wdrażania BPR. Reengineering ma celu poprawę efektywności w krótkim czasie poprzez szybkie i radykalne przeprojektowanie procesów zachodzących w organizacji. Zalecane jest przeprojektowanie jednego z głównych procesów, a nie wszystkich naraz. Jako kryterium wyboru można się posłużyć następującymi wyznacznikami tj. koszt, terminowość czy skala problemów determinowanych przez dany proces.

Zasady BPR

 • Skupienie się na kluczowych procesach przedsiębiorstwa,
 • Procesy muszą wychodzić od potrzeb klienta,
 • Przedsiębiorstwo musi się skoncentrować na swojej podstawowej działalności,
 • Wykorzystanie nowoczesnych systemów informacyjnych,
 • Odrzucenie balastu przeszłości,
 • Myśleć inaczej,
 • Uwzględnić istniejące ograniczenia.


Korzyści BPR

Sześciostopniowy tok postępowania BPR wg T.R. Furey:

 • 1 Etap - Określenie wymagań klientów
 • 2 Etap - Ocena stanu istniejącego
 • 3 Etap - Analiza i modyfikacja stanu istniejącego
 • 5 Etap - Projektowanie nowego procesu
 • 6 Etap - Wdrożenie udoskonalonego procesu

Najczęstsze błędy przeprowadzania Reengineeringu

 • Błędna interpretacja idei BPR,
 • Niewłaściwa identyfikacja procesów
 • Niewspółmierne oczekiwania,
 • Zbyt wydłużony czas wdrażania BPR,
 • Brak odpowiednich środków do wyznaczonych celów,
 • Zbyt niskie zaangażowanie kierownictwa, w tym również brak przekonania do BPR.

Bibliografia

 • Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002
 • Manganelli R.L., Klein M. M., Reengineering, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

Autor: Olga Szastok