Efekt synergii

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definicja

Efekt synergii oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości. Pojęcie to wykorzystywane jest głównie w kręgach menedżerskich w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i jednostek działających w ich wnętrzu.

Zastosowania

Współpraca rynkowa

Współpraca, kooperacja, współdziałanie są formami synergii wskazują na zalety wspólnego działania, wyrażone w zwiększonych efektach, a także dają możliwość zmniejszenia kosztów działalności. Gdy 2 firmy decydują się na współpracę przynosi im to efekty w postaci zwiększonego zasięgu rynkowego, ale także redukuje koszty w dziedzinie badań czy rozwoju. Również wewnątrz firmy dochodzi do zmniejszenia wydatków poprzez łączenie wydziałów.

Praca zespołowa

W odniesieniu do wnętrza jednostki organizacyjnej można podać przykład zespołu, grupy. Czy w tym przypadku zawsze będziemy mieli do czynienia z efektem dodatniej synergii uzyskamy wynik: 1+1+1+1>4. Okazuje się, że zespół ludzi wysoce inteligentnych współpracujących ze sobą uzyskuje dużo gorsze wyniki, aniżeli ich poszczególni członkowie działający samodzielnie, czy też grupa składająca się z osób mniej zdolnych. Zjawisko to zwane jest The Apollo Syndrome i odkryte zostało przez Meredith Belbin. Można je żartobliwie opisać jako: 1+1+1+1<4.

Tak złe efekty są wynikiem braku zrozumienia między członkami zespołu. Nie są oni w stanie podjąć wspólnej decyzji, gdyż każdy chce przekonać resztę do swojej opinii. Uczestnicy zespołu podążają "własnymi ścieżkami" uznając swoją nieomylność, nie bacząc na opinie innych, przez co w zespole panuje nieład.

Grupa jest jednak w stanie osiągnąć pożądane efekty, jednakże wymaga to odpowiedniego doboru jej członków (eliminacja dominujących indywidualności) oraz właściwego kierownictwa zespołem. Synchronizacja pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie zespołu.

Podsumowanie

Podsumowując, synergia może mieć wymiar zarówno dodatni, jak i ujemny. Nie zawsze współdziałanie prowadzi do korzyści. Czasem odniesienie szybkich korzyści, powoduje długoterminowo straty. Np. jeśli dla szybkich korzyści współpracujemy z firmą, której ujawniamy nasze technologiczne know-how, to w długim czasie może nam wyrosnąć niebezpieczny konkurent.

Autor: Zięba Magdalena