Ekonomia skali produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ekonomia skali produkcji jest pojęciem z zakresu mikroekonomii - ukazuje zachowanie, a właściwie reakcję kosztu jednostkowego produkcji względem rozmiarów tejże produkcji, wskazuje jednocześnie na korzyści płynące z produkcji masowej.

Pojęcie to mówi nam, że w miarę zwiększania w firmie rozmiarów produkcji (skali produkcji) zmniejszają się długookresowe przeciętne koszty całkowite (np. koszty energii elektrycznej, reklamy itp.) poprzez to, że koszty te rozkładają się na zwiększoną liczbę wyprodukowanych jednostek. Poprzez efekt skali produkcji firma zdobywa większą siłę przetargową, może dzięki temu zastosować np. strategię niskich cen i utrzymać barier wejścia na bardzo wysokim poziomie. Graficznie interpretację tego zjawiska prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Korzyści skali produkcji

Korzyści

Zjawisko ekonomii skali produkcji powoduje występowanie wielu korzyści wśród których możemy wymienić następujące:

 • wspomniane już wcześniej malejące przeciętne koszty całkowite,
 • lepszy dostęp do źródeł finansowania np. kredyty,
 • większą możliwość wykorzystania nowych technologii i wiedzy, która wiąże się z zakupem nowoczesnych maszyn i urządzeń dostosowanych głównie do dużych rozmiarów produkcji,
 • wykorzystanie specjalistycznych technik zarządzania dostosowanych do gałęzi produkcji, w których firma osiąga wysokie korzyści skali,
 • tworzenie warunków do współpracy z innymi podmiotami na zasadzie stworzenia struktur oligopolistycznych (powoduje to wysokie bariery wejścia dla konkurentów),
 • zatrudnienie siły roboczej wyspecyfikowanej i odpowiadającej potrzebom kadrowym w danej dziedzinie, tym samym wyspecyfikowanie rynku pracy w określonym regionie,
 • lepszy podział pracy.

Firmy powinny dążyć do osiągania zjawiska ekonomii skali produkcji, gdyż jego występowanie decyduje o pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, która w konsekwencji powoduje występowanie wielu pozytywnych zjawisk dla firmy na rynku np. uzyskanie pozycji lidera pod względem kosztów, cen, jakości.

Bibliografia

 • Begg D., Fisher S., Dornbush R.: 2003, "Mikroekonomia", Wydawnictwo PWE
 • Dach Z.: 2005, "Mikroekonomia dla studiów licencjackich", Wydawnictwo Naukowe SYNABA,
 • Gierszewska G.;2003, "Analiza strategiczna przedsiębiorstwa", Wydawnictwo PWE,
 • Varian H. R.: 2002, "Mikroekonomia", Wydawnictwo Naukowe PWN.

Autor: Marta Kubik