Benchmarking konkurencyjny

Benchmarking konkurencyjny
Polecane artykuły

Benchmarking jest metodą diagnozy, projektowania i doskonalenia różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa poprzez porównywanie stanu aktualnego ze stanem wzorcowym. Jako wzorce przyjmowane są inne przedsiębiorstwa, najczęściej będące liderami danej branży, których rozwiązania organizacyjne, produkty, zasady prowadzenia działalności są źródłem ich sukcesu.

W zakresie zarządzania wiedzą benchmarking konkurencyjny jest metodą "uczenia się" od innych przedsiębiorstw, zawiera metody i techniki wspomagające identyfikację i tworzenie nowej wiedzy.

Rozwiązania informatyczne mogą wspomóc benchmarking w zakresie zbierania danych do porównań i w zakresie raportowania czyli prezentacji wyników porównań.

Efekty zastosowań

Jako narzędzie porównań strategii marketingowych, produkcyjnych, i innych realizowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne

Bibliografia

  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak