Model House of Total Quality

Z Encyklopedia Zarządzania
Model House of Total Quality
Polecane artykuły


Model House of Total Quality został opracowany przez F. Voehla w 1992 roku i zmodyfikowany przez W. M. Lindsay'a i J. A. Petricka w 1997 r. Składa się on z sześciu grup elementów (T. P. Mani, N. Murugan, C. Rajendran 2003, s. 610):

Bazę modelu stanowią podstawowe zadania wykonywane w organizacji. Na nich budowane jest czteroelementowe podejście do jakości. Stabilne funkcjonowanie zapewnia właściwe zarządzanie organizacją wiążące ze sobą filary. Kultura organizacyjna sprawia, że wszystkie te działania nie pozostają tylko fasadą, lecz istnieją wewnątrz przedsiębiorstwa i przynoszą korzyści.

Model House of Total Quality pokazuje ogólne podejście do systemu zarządzania jakością. Jego wdrożenie w organizacji wymaga operacjonalizacji i odwołania do szeregu metod. Może on stanowić punkt wyjścia dla opracowania szczegółowych modeli dla wybranych gałęzi lub branż gospodarki.

Model House of total quality

Bibliografia

  • Mani T. P., Murugan N., Rajendran C., Classical approach to contemporary TQM: an integrated conceptual TQM model as perceived in Tamil classical literature, Total Quality Management, 5/2003, Roudledge, Londyn 2003
  • Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, AE w Krakowie 2007

Autor: Sławomir Wawak