Zarządczy aspekt informacji

Zarządczy aspekt informacji
Polecane artykuły


W dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami również należy spodziewać się rozwoju, aczkolwiek rozwój ten nie będzie porównywalny do rozwoju technicznego. Pojawiające się możliwości wynikać będą przede wszystkim z pojawiania się nowych narzędzi informatycznych, usprawnień komunikacyjnych, możliwości automatyzacji wielu działań kierowniczych.

Główne problemy

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak