Funkcje zarządzania wiedzą

Z Encyklopedia Zarządzania
Funkcje zarządzania wiedzą
Polecane artykuły


Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą, obserwuje się w szczególności w dziedzinie automatyzacji i usprawnienia funkcji związanych z realizacją tego procesu. Rozpatrywanie zarządzania wiedzą w aspekcie funkcjonalnym pozwala na wyodrębnienie następujących działań składających się na zarządzanie wiedzą:

  • identyfikacja wiedzy (źródeł wiedzy, klas i kategorii wiedzy),
  • gromadzenie (przechowywanie, zapisywanie) wiedzy,
  • organizowanie zgromadzonej wiedzy (klasyfikacja, kategoryzacja, rangowanie, dostosowywanie),
  • dzielenie się wiedzą (rozpowszechnianie wiedzy, zachęcanie do wykorzystania, motywowanie do zorganizowanego gromadzenia wiedzy),
  • uczenie się (proces wykorzystania wiedzy w bieżącym działaniu, zastosowanie wiedzy w pracach organizacji),
  • tworzenie nowej wiedzy (proces polegający na wyciąganiu wniosków z wiedzy uzyskanej od innych i z własnych doświadczeń i działań)

Odróżnić należy "tworzenie wiedzy" od "tworzenia zasobów wiedzy", które odbywa się poprzez zorganizowane przechowywanie określonego rodzaju materialnych nośników informacji (jak np. księgozbiór w bibliotece) lub też gromadzenie informacji wyselekcjonowanych przez człowieka z przekazywanych mu wiadomości, klasyfikacja i systematyzacja zgromadzonych zapisów informacyjnych w celach łatwego wyszukania i dostępu do określonej informacji. Większość technicznych - informatycznych - podejść do systemów zarządzania wiedzą, koncentruje się jedynie na aspekcie tworzenia, przechowywania i udostępniania "zasobów wiedzy".

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak