Zarządzanie procesami operacyjnymi

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie procesami operacyjnymi
Polecane artykuły


Jest to ogólne określenie szerokiej gamy narzędzi dotyczących procesowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwalają one na gromadzenie i wykorzystanie informacji o tym "jak" należy wykonywać określone prace i zadania, aby sprawnie i efektywnie realizować zakładane cele.

Przykładowym narzędziem zarządzania procesami są wszelkiego rodzaju mapy procesów, schematy przebiegu pracy, instrukcje organizacyjne itp. Informatyczne wspomaganie w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi może odbywać się w fazie projektowania i doskonalenia systemu zarządzania, jak też w codziennej działalności przedsiębiorstwa, dając dostęp do aktualnych i dostosowanych do sytuacji instrukcji i procedur postępowania.

Narzędzia te odnoszą się do funkcji gromadzenia i organizowania wiedzy, a także sprzyjają organizacyjnemu uczeniu się

Efekty zastosowań

Mogą być zastosowane do usprawniania procesów zarządzania na szczeblu strategicznym (analizę, planowanie, organizację, wdrażanie, kontrolę)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak