Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą

Z Encyklopedia Zarządzania
Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą
Polecane artykuły


Eksploracja powiązań pomiędzy zapisanymi w bazach danych informacjami, wiedzą ukrytą i doświadczeniem pracowników, pozwala na wykorzystanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie dla uzyskania istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej. Funkcje systemu zarządzania wiedzą, które dzięki zastosowaniu systemów informatycznych w szczególny sposób poprawiają jego efekty przedstawiono na poniższym rysunku.

Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą.gif

Wykorzystanie wiedzy w systemie informacji menedżerskiej

Efektywny system informacji menedżerskiej powinien w swojej strukturze uwzględniać procedury pozwalające zachowywać powstającą w organizacji wiedzę.

Informacja - najważniejszy zasób organizacji - powstaje poprzez transformację i konwersję danych, którym nadaje się określone znaczenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Ta transformacja wymaga wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej ludzi definiujących algorytmy przetwarzania zgodnie z potrzebami kierownictwa.

Celowym wydaje się tutaj przytoczenie tezy P. Druckera, który stwierdził, że "aby przedsiębiorstwo było konkurencyjne i aby przetrwało na rynku, musi przekształcić się w organizację specjalistów - pracowników wiedzy" (P.F. Drucker 1998, s. 11).

Powiązanie kompetencji i wiedzy pracowników w sprawny system informacyjny przedsiębiorstwa, jest obecnie ułatwione dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Rola technologii informatycznych

Wspomaganie informatyczne zarządzania wiedzą odnosi się do szerokiego spektrum zastosowań dostępnych nowoczesnych technologii informatycznych do realizacji wyżej wymienionych funkcji.

Można z pozytywnym skutkiem wykorzystać dostępne powszechnie systemy baz danych, aplikacji biurowych, systemów przechowywania i klasyfikacji dokumentów, można też skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania stworzonego specjalnie z myślą o wspomaganiu zarządzania wiedzą (przykładem może być tutaj oprogramowanie Lotus Discovery Server, Lotus K-Station, Portale korporacyjne, tzw. Bazy wiedzy - Knowledgebases)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak