Przykłady procesów

Z Encyklopedia Zarządzania
Przykłady procesów
Polecane artykuły


Prezentowane poniżej przykłady procesów realizowanych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach zawierają podstawowe zadania i czynności związane z danym procesem. Przedstawione poniżej opisu mogą posłużyć jako szablon przy tworzeniu dokumentacji organizacyjnej, opisów procedur czy instrukcji stanowiskowych.

Procesy związane z marketingiem i sprzedażą

Procesy związane z informacją i komunikacją

Procesy rozwojowe, jakościowe i logistyczne

Procesy związane z zasobami ludzkimi

Procesy związane z finansami

Procesy związane z administracją publiczną