E-logistyka

Z Encyklopedia Zarządzania

E-logistyka (ang. e-Logistics) - ogół usług będących wsparciem w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, które nie są powiązanie w żadnym stopniu z przemieszczaniem się towarów w sposób fizyczny, nie łączą się także z posiadaniem magazynów czy jakichkolwiek środków transportu. Mówiąc o dostawcach usług e-logistycznych należy zwrócić uwagę na fakt, iż ich działalność nie ma nic wspólnego z dystrybucją czegokolwiek. Zajmuje się natomiast realizacją procesów wirtualnych, pośród licznych sieci komputerowych (zazwyczaj proces ten odbywa się w Internecie), które mają pełnić funkcje koordynacyjne oraz integracyjne wobec wspólników biznesowych w łańcuchu dostaw.

Zastosowanie cyfrowych technologii informacyjnych IT (ang. Information Technologies) znacząco wpływają na formę i funkcjonowanie dzisiejszych systemów logistycznych. Jeszcze całkiem niedawno e-logistyka była nazywana systemem logistyki komputerowo wspomaganej tzw. CAL (ang. Computer Aided Logistics). (P. Jałowiecki, s. 92)

Zastosowanie technologii informatycznych

Dzisiejsze mechanizmy rynkowe charakteryzują się niezwykłą zmiennością otoczenia biznesowego, jest to spowodowane światowymi uwarunkowaniami działalności jednostek gospodarczych, ale również wzrastającymi powiązaniami pomiędzy procesami logistycznymi. Taka sytuacja sprawia, że rozwiązania e-logistyki stale zyskują popularność, szczególnie w środowisku organizacji inteligentnych.

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych w celu usprawnienia zarządzania logistycznego stało się w dzisiejszych czasach powszechne. Takie działanie wspomaga organizację przykładowo w obsłudze zamówień, w zakresie gospodarki magazynowej, bądź podczas procesu produkcji, ale również ułatwia zarządzanie otoczeniem biznesowym, szczególnie łańcuchem dystrybucji i zaopatrzenia.

Przedsiębiorstwo stosujące techniki e-logistyki znacząco usprawnia sposób zarządzania jednostką, co przekłada się na ustabilizowanie jego pozycji na rynku i wzrost przewagi nad konkurencją. Technologie informatyczne stanowią zestawienie rozwiązań sprzętowo - programowo - organizacyjnych, takich jak np (P. Adamczewski, s. 10):

 • metody automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, RFID),
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM),
 • zarządzanie łańcuchami dostaw (SCM),
 • systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP),
 • systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM),
 • systemy zarządzania relacjami z dostawcami (SRM),
 • systemy zaawansowanego planowania (APS),
 • systemy zarządzania cyklem życia produktu (PLM),
 • systemy zarządzania produkcją (MES),
 • systemy zarządzania magazynem (WMS),
 • technologie komunikowania (przewodowe, bezprzewodowe, hybrydowe).

Zastosowanie powyższych technologii umożliwia zarówno wprowadzenie, jak i efektywne wykorzystanie systemów informatycznych, przykładowo: "klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oraz BI (ang. Business Intelligence)". (P. Adamczewski, s. 10)

System ERP w e-logistyce

Zastosowanie systemu ERP w odpowiedni sposób daje ogromną szansę na wzrost przychodów oraz optymalizację kosztów. Jego właściwa konfiguracja umożliwia szybsze i bardziej elastyczne podejmowanie różnego rodzaju decyzji (P. Adamczewski, s. 12)

Wprowadzanie i implementacja najnowocześniejszych technologii i systemów IT jest niestety powiązana ze sporymi wydatkami pieniężnymi. Większa wszechstronność wdrażanej technologii to także większe możliwości dla firmy w obszarze zarządzania i wykorzystywania informacji logistycznych, ale co za tym idzie, również wyższe koszty wdrożenia technologii. W tej sytuacji małe przedsiębiorstwa są na straconej pozycji, ponieważ ich mniejsze możliwości finansowe, zdecydowanie zawężają dostęp do najbardziej skutecznych systemów IT wspomagających logistykę. To właśnie wielkość przedsiębiorstwa niejednokrotnie decyduje o utrudnionym wzroście jego innowacyjności w tej dziedzinie (P. Jałowiecki, s. 92)

Ostatnie lata ukazują, że same systemy ERP nie są już wystarczające. Przez co ich funkcje zostały wzbogacone o moduły "CRM (ang. Customer Relationship Management), SRM (ang. Supplier Relationship Management), SCM (ang. Supply Chain Management) i PLM (ang. Produkt Lifecycle Management)". (P. Adamczewski, s. 14)

Przedsiębiorstwa połączone ze sobą łańcuchami dostaw zajmują się obsługą m. in.: transportu półfabrykatów, produktów, materiałów oraz wszelkich towarzyszących im informacji. Aby proces ten był jak najbardziej uporządkowany i systematyczny warto wykorzystać w nim system przepływu pracy (ang. workflow) wspomagany systemem SOA (ang. Service Oriented Architecture). Takie połączenie urealnia idee przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. Wymagania stawiane przed tego typu procesami są następujące (P. Adamczewski, s. 15):

 • zarządzanie transakcjami w ramach branżowego łańcucha dostaw,
 • planowanie i realizacja dostaw dokładnie na czas (ang. Just-in-Time),
 • spełnianie branżowych kryteriów łańcucha dostaw (monitorowanie produktów we wszystkich fazach jego powstawania),
 • oferowanie szczegółowych analiz rentowności i obsługi klientów wraz z elastycznym raportowaniem.

Możliwości rozwoju e-logistyki

Popularyzacja Internetu "Przedmiotów/rzeczy" (ang. IoT), wobec których do odczytywania stanów w czasie rzeczywistym wykorzystuje się urządzenia typu smart, ma ogromną szansę znacząco wpłynąć na dzisiejsze procesy logistyczne w jednostkach gospodarczych. Zintegrowane wykorzystanie procesorów, sensorów, czytników oraz jeszcze dokładniejsza analityka danych, z pewnością zmodyfikują formę funkcjonowania znanych nam do tej pory procesów logistycznych.

Wzrost zapotrzebowania na technologie teleinformatyczne wspierające procesy logistyczne, stanowiące budulec e-logistyki, jest niemalże pewny. Jest to związane z istotą działań gospodarczych, których to celem będzie maksymalizacja korzyści. Łańcuchy e-logistyki są w stanie znacznie ułatwić ten proces (P. Adamczewski, s. 17)


E-logistykaartykuły polecane
System informacji logistycznejSystem ERPSystem SCMBaza wiedzySystem APSInformatyczne systemy zarządzania produkcjąZarządzanie sieciami dostawModel łańcucha wartościFacility management

Bibliografia


Autor: Izabela Sosnowska