Internet rzeczy

Z Encyklopedia Zarządzania

Internet rzeczy (Internet of Things) to koncepcja, która po raz pierwszy została sformułowana w 1999 przez Kevina Ashtona. W jego rozumieniu jest to system, w którym przedmioty, wyposażone w specjalne sensory, komunikują się oraz wymieniają dane z komputerami oraz innymi urządzeniami. Proces ten odbywa się za pomocą różnorodnych rozwiązań sieciowych, w szczególności bezprzewodowych (Mącik R, s.11-12).

W praktyce koncepcja ta zaczęła być realizowana w latach 2008-2009. W tym czasie ilość urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludności na świecie. Dlatego też moment ten jest określany realnym początkiem wykorzystania koncepcji Internetu rzeczy (Evans D., s.2-3).

Zbiór rozwiązań technologicznych z obszaru Internetu rzeczy ma na celu automatyzację urządzeń, zarówno w sferze prywatnej, publicznej, jak i zawodowej. Ich zadaniem jest poprawa efektywności procesu zarządzania przestrzenią, czasem oraz bezpieczeństwem. Co więcej umożliwiają one zdalną kontrole przedmiotów i urządzeń, na przykład z poziomu aplikacji mobilnej.

W praktyce sieć Internetu rzeczy, oparta na przedmiotach i urządzeniach wyposażonych w sensory (zwanych inteligentnymi obiektami) odbiega od tradycyjnej koncepcji Internetu opartej na serwerach danych, połączonych z terminalami dostępowymi użytkowników. W koncepcji Internet of Things znaczenie ma przede wszystkim przesyłanie danych pomiędzy przedmiotami, a interakcja z człowiekiem oparta jest na doraźnych potrzebach i żądaniach (Ożadowicz A., s.88).

TL;DR

Internet rzeczy (IoT) to system, w którym przedmioty komunikują się i wymieniają dane z komputerami i innymi urządzeniami. Beacony są ważnym elementem IoT, umożliwiającym zbieranie i przesyłanie danych. IoT przynosi korzyści dla jednostki (wzrost bezpieczeństwa, automatyzacja zarządzania przestrzenią), społeczeństwa (wzrost bezpieczeństwa, ochrona środowiska) i przedsiębiorców (usprawnienie procesu produkcyjnego, optymalizacja sprzedaży).

Beacony jako integralna część Internetu rzeczy

Beacony stanowią jeden z najważniejszych elementów Internetu rzeczy. Są to urządzenia o niewielkich rozmiarach, które składają się z baterii oraz chipu Bluetooth, generującego sygnał radiowy (Smejda P. s.46). Mogą one działać zarówno jako część inteligentnych obiektów, jak również jako odrębne urządzenie służące do zbierania, analizowania oraz przesyłania danych.

W praktyce podstawowy schemat działania beaconów wygląda następująco:

 1. Emisja sygnału blueetooth przez beacon,
 2. Odczytanie komunikatu przez aplikację mobilną (lub inny program),
 3. Wyświetlenie informacji użytkownikowi,
 4. Skierowanie użytkownika w określone miejsce w przestrzeni wirtualnej bądź rzeczywistej.

Internet rzeczy a korzyści dla społeczeństwa

Zastosowanie Internetu rzeczy w kategorii społeczeństwa może być rozpatrywane z trzech różnych perspektyw: pojedynczej jednostki, zbiorowości społecznej oraz przedsiębiorców. Każda z tych grup upatruje realizacji innych celów za pomocą inteligentnych obiektów, dlatego też oczekuje innych korzyści płynących z implementacji sieci Internetu rzeczy.

Do korzyści osiąganych przez pojedynczą jednostkę, poprzez wykorzystanie inteligentnych obiektów zaliczyć można (Kwiatkowska E.M., s. 66):

 • wzrost bezpieczeństwa (czujniki informujące zdalnie o nieprzewidzianych zdarzeniach np. pożar, włamanie),
 • automatyzacja zarządzania przestrzenią osobistą - wzrost poziomu życia,
 • spadek kosztów związanych z utrzymaniem (np. poprzez odpowiednie zaprogramowanie systemów grzewczych)

Zbiorowość społeczna może z kolei oczekiwać, że realizacja założeń koncepcji Internetu rzeczy przyczyni się do (Kwiatkowska E.M., s. 66):

 • wzrostu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej,
 • ochrony środowiska, poprzez redukcje zanieczyszczeń,
 • utworzenia nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy korzyści związanych z wykorzystaniem sieci inteligentnych obiektów mogą upatrywać zarówno w procesie produkcyjnym, jak również w handlu i marketingu. Zagadnienia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Zastosowanie Internetu rzeczy w procesie produkcyjnym

Sieć oparta na Internecie rzeczy może przyczynić się do usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie. Wyposażenie urządzeń produkcyjnych w sensory pozwoli na lepszą kontrolę ich działania. Czujniki umożliwią maszynie przesyłanie danych do programu komputerowego, która będzie je gromadzić i analizować. Pozwoli to na sprawną identyfikację problemu w przypadku wystąpienia odstępstw od normy w działaniu urządzeń oraz ułatwi przewidywanie ewentualnych możliwości wystąpienia awarii i ich niwelowanie. W efekcie nastąpi ograniczenie przestojów w produkcji, co zoptymalizuje pracę całego zespołu pracowniczego. Ponadto do korzyści związanych z wykorzystaniem inteligentnych obiektów w procesie produkcyjnym zaliczyć można:

Optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem inteligentnych urządzeń

Wykorzystanie idei Internetu rzeczy w handlu może przyczynić się do lepszej identyfikacji potrzeb konsumenta, co pozwoli na spersonalizowanie oferty według jego indywidualnych preferencji. W handlu kluczową role odgrywa umiejętność realizacji potrzeb klientów, dlatego dane zbierane poprzez sensory stanowią informację na wagę złota. Na przykład wykorzystanie beaconów i aplikacji mobilnych pozwala na zdobycie wiedzy o konsumencie, dotyczącej zarówno jego zachowania w sklepach offline, jak i online. W efekcie fakt ten daje możliwość integracji świata rzeczywistego i wirtualnego oraz ingerencji w nawyki klienta za pomocą spersonalizowanych rabatów, reklam czy też ofert specjalnych. Ponadto informacje uzyskane poprzez sensory pozwalają na optymalizację oferty sklepu oraz usprawnienia procesu obsługi klienta.


Internet rzeczyartykuły polecane
Portal korporacyjnyWirtualizacja zarządzania kadramiInformatyczne narzędzia wspomagania zarządzaniaTablica ogłoszeńMarketing automationChmura obliczeniowaTechnologia informatycznaSystem wspomagania decyzjiIntranet

Bibliografia

 • Evans D. (2011), The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet is Changing Everything, Cisco IBSG
 • Kwiatkowska E. (2014), Rozwój Internetu Rzeczy - szanse i zagrożenia, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 8(3)
 • Mącik R. (2016), Internet rzeczy - postrzegane przez młodych konsumentów korzyści i zagrożenia - wyniki badań wstępnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z. 4
 • Ożadowicz A. (2014), Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej, Napędy i sterowanie, nr 12
 • Smejda P. (2016), Internet rzeczy (IoT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, nr 64


Autor: Maria Bajak