Internet rzeczy

Z Encyklopedia Zarządzania
Internet rzeczy
Polecane artykuły


Internet rzeczy (Internet of Things) to koncepcja, która po raz pierwszy została sformułowana w 1999 przez Kevina Ashtona. W jego rozumieniu jest to system, w którym przedmioty, wyposażone w specjalne sensory, komunikują się oraz wymieniają dane z komputerami oraz innymi urządzeniami. Proces ten odbywa się za pomocą różnorodnych rozwiązań sieciowych, w szczególności bezprzewodowych (Mącik R, s.11-12).

W praktyce koncepcja ta zaczęła być realizowana w latach 2008-2009. W tym czasie ilość urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludności na świecie. Dlatego też moment ten jest określany realnym początkiem wykorzystania koncepcji Internetu rzeczy (Evans D., s.2-3).

Zbiór rozwiązań technologicznych z obszaru Internetu rzeczy ma na celu automatyzację urządzeń, zarówno w sferze prywatnej, publicznej, jak i zawodowej. Ich zadaniem jest poprawa efektywności procesu zarządzania przestrzenią, czasem oraz bezpieczeństwem. Co więcej umożliwiają one zdalną kontrole przedmiotów i urządzeń, na przykład z poziomu aplikacji mobilnej.

W praktyce sieć Internetu rzeczy, oparta na przedmiotach i urządzeniach wyposażonych w sensory (zwanych inteligentnymi obiektami) odbiega od tradycyjnej koncepcji Internetu opartej na serwerach danych, połączonych z terminalami dostępowymi użytkowników. W koncepcji Internet of Things znaczenie ma przede wszystkim przesyłanie danych pomiędzy przedmiotami, a interakcja z człowiekiem oparta jest na doraźnych potrzebach i żądaniach (Ożadowicz A., s.88).

Beacony jako integralna część Internetu rzeczy

Beacony stanowią jeden z najważniejszych elementów Internetu rzeczy. Są to urządzenia o niewielkich rozmiarach, które składają się z baterii oraz chipu Bluetooth, generującego sygnał radiowy (Smejda P. s.46). Mogą one działać zarówno jako część inteligentnych obiektów, jak również jako odrębne urządzenie służące do zbierania, analizowania oraz przesyłania danych.

W praktyce podstawowy schemat działania beaconów wygląda następująco:

  1. Emisja sygnału blueetooth przez beacon,
  2. Odczytanie komunikatu przez aplikację mobilną (lub inny program),
  3. Wyświetlenie informacji użytkownikowi,
  4. Skierowanie użytkownika w określone miejsce w przestrzeni wirtualnej bądź rzeczywistej.

Internet rzeczy a korzyści dla społeczeństwa

Zastosowanie Internetu rzeczy w kategorii społeczeństwa może być rozpatrywane z trzech różnych perspektyw: pojedynczej jednostki, zbiorowości społecznej oraz przedsiębiorców. Każda z tych grup upatruje realizacji innych celów za pomocą inteligentnych obiektów, dlatego też oczekuje innych korzyści płynących z implementacji sieci Internetu rzeczy.

Do korzyści osiąganych przez pojedynczą jednostkę, poprzez wykorzystanie inteligentnych obiektów zaliczyć można (Kwiatkowska E.M., s. 66):

  • wzrost bezpieczeństwa (czujniki informujące zdalnie o nieprzewidzianych zdarzeniach np. pożar, włamanie),
  • automatyzacja zarządzania przestrzenią osobistą – wzrost poziomu życia,
  • spadek kosztów związanych z utrzymaniem (np. poprzez odpowiednie zaprogramowanie systemów grzewczych)

Zbiorowość społeczna może z kolei oczekiwać, że realizacja założeń koncepcji Internetu rzeczy przyczyni się do (Kwiatkowska E.M., s. 66):

  • wzrostu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej,
  • ochrony środowiska, poprzez redukcje zanieczyszczeń,
  • utworzenia nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy korzyści związanych z wykorzystaniem sieci inteligentnych obiektów mogą upatrywać zarówno w procesie produkcyjnym, jak również w handlu i marketingu. Zagadnienia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Zastosowanie Internetu rzeczy w procesie produkcyjnym

Sieć oparta na Internecie rzeczy może przyczynić się do usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie. Wyposażenie urządzeń produkcyjnych w sensory pozwoli na lepszą kontrolę ich działania. Czujniki umożliwią maszynie przesyłanie danych do programu komputerowego, która będzie je gromadzić i analizować. Pozwoli to na sprawną identyfikację problemu w przypadku wystąpienia odstępstw od normy w działaniu urządzeń oraz ułatwi przewidywanie ewentualnych możliwości wystąpienia awarii i ich niwelowanie. W efekcie nastąpi ograniczenie przestojów w produkcji, co zoptymalizuje pracę całego zespołu pracowniczego. Ponadto do korzyści związanych z wykorzystaniem inteligentnych obiektów w procesie produkcyjnym zaliczyć można:

Optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem inteligentnych urządzeń

Wykorzystanie idei Internetu rzeczy w handlu może przyczynić się do lepszej identyfikacji potrzeb konsumenta, co pozwoli na spersonalizowanie oferty według jego indywidualnych preferencji. W handlu kluczową role odgrywa umiejętność realizacji potrzeb klientów, dlatego dane zbierane poprzez sensory stanowią informację na wagę złota. Na przykład wykorzystanie beaconów i aplikacji mobilnych pozwala na zdobycie wiedzy o konsumencie, dotyczącej zarówno jego zachowania w sklepach offline, jak i online. W efekcie fakt ten daje możliwość integracji świata rzeczywistego i wirtualnego oraz ingerencji w nawyki klienta za pomocą spersonalizowanych rabatów, reklam czy też ofert specjalnych. Ponadto informacje uzyskane poprzez sensory pozwalają na optymalizację oferty sklepu oraz usprawnienia procesu obsługi klienta.

Bibliografia

Autor: Maria Bajak