Marketing automation

Z Encyklopedia Zarządzania
Marketing automation
Polecane artykuły


Marketing automation (automatyzacja marketingu) - jest to zbiór narzędzi i procedur pomagających automatyzowaniu procesów marketingowo-sprzedażowych w takiej formie, aby usprawniać organizację zadań, udoskonalić działania, a tym samym zwiększyć ich efektywność. W tej koncepcji wykorzystywane są zaawansowane rozwiązania technologiczne. Odpowiednio stworzone systemy informatyczne zastępują dużą ilość pojedynczych narzędzi budując wspólne miejsce pracy dla sprzedawców i marketingowców. Długotrwałe działania wykonywane są automatycznie, wymiana informacji pomiędzy pracownikami dokonywana jest szybko i precyzyjnie, a proces zdobycia klienta i pozyskania sprzedaży jest przeprowadzony płynnie według ściśle określonych reguł. Każde działanie jest rejestrowane i oceniane pod względem skuteczności. Precyzyjna analiza inwestycji i kampanii marketingowych umożliwia wykazanie liczby udanych i nieudanych prób, a także pozwala wspomóc proces realokacji do najbardziej efektywnych czynności[1] .

Marketing automation wyręcza w firmie system do e-Mail Marketingu i system CRM dając te funkcjonalność w jednym pakiecie w integracji z możliwościami automatyzacji oraz monitorowania postępowania klientów[2] .

Początki marketing automation

Po raz pierwszy termin “marketing automation” pojawił się w połowie lat 90. w momencie, gdy marketingowcy, poszukując ulepszenia swojej pracy, rozpoczęli łączyć bazy danych z automatycznym kodem, mając na celu ułatwienie klasyfikacji informacji na bardziej szczegółowe segmenty,oparte na większej ilości zmiennych. Działania te zainicjowały szybki rozrost koncepcji i narzędzi wyprowadzając marketing automation na szczebel przemysłu masowego[3] . Pod koniec poprzedniej dekady w Polsce pojawiły się elementy automatyzacji marketingu w systemach CMS i mailingowych, a od 2011 roku zaczęły działać kompleksowe narzędzia marketing automation, wykorzystywane przez przedsiębiorców[4] .

Zadania marketing automation

Koncepcja marketing automation opisuje poniższe zadania:

 • ewidencja klientów kontaktujących się z firmą e-mailowo, telefonicznie i przy pomocy formularzy on-line,
 • identyfikacja klientów wchodzących na strony internetowe, blogi, aplikacje mobilne, profile społecznościowe,
 • zdobywanie informacji o postępowaniach konsumentów z różnych kanałów i przypisanie ich do indywidualnych klientów,
 • podział klientów na podstawie zebranych danych,
 • sporządzanie i wysyłka spersonalizowanych wiadomości SMS z możliwością komunikacji dwukierunkowej,
 • formowanie i wysyłka spersonalizowanych wiadomości e-mail, tj. oferty, kupony promocyjne, newslettery oraz monitoring ich skuteczności,
 • tworzenie prężnych treści na stronach internetowych dla nowych i rozpoznanych klientów,
 • generowanie oraz realizacja programów edukacyjnych, które mają przygotować klientów do zakupu,
 • selekcjonowanie konsumentów najbardziej zainteresowanych zakupem poprzez scoring,
 • rozwijanie oferty przez cross-selling,
 • przeprowadzanie kampanii remarketingowych,
 • analiza sprzedaży,
 • analiza porzuconych koszyków,
 • utrzymanie klienta,
 • raportowanie i analiza danych[5] .

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu marketing automation

Wprowadzenie systemu marketing automation może dostarczyć przedsiębiorstwu wiele korzyści. Do najważniejszych należą:

 • automatyzowanie czynności marketingowych i sprzedażowych poprzez wykorzystanie jednego narzędzia i jednej, wspólnej dla wszystkich pracowników bazy danych o obecnych i potencjalnych klientach;
 • obsługa każdego kanału komunikacji online z klientami, wraz z obszarem serwisów społecznościowych;
 • szansa utworzenia szerokiej bazy danych o bieżących i potencjalnych klientach, za pomocą której wiadomości są lepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań wyróżnionych grup docelowych, a komunikacja jest bardziej skuteczna;
 • pozyskanie pewności, że każdy wygenerowany lead zostanie właściwie przygotowany do rozmowy ze sprzedawcą, a kontakt będzie miał miejsce w optymalnym momencie;
 • zgromadzenie wszelkich danych dotyczących czynności wykonywanych w systemie oraz pracy jego użytkowników. Dzięki nim menadżerowie dostają szczegółowe raporty posiadające dane, które opisują przebieg i koszty realizacji wszelakich procesów marketingowych i sprzedażowych oraz informacje o efektywności każdego z pracowników;
 • pracownicy wolni od wykonywania rutynowych i zarazem czasochłonnych czynności mogą poświęcić więcej czasu na prace koncepcyjne;
 • redukcja kosztów operacyjnych i wzrost przychodów[6] .

Bibliografia

 • Bajdak. A. (2016), Marketing automation – systemy wspierające i łączące pracę działu marketingu i działu sprzedaży, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 45 (1/2016)
 • Błażewicz G. (2012), Marketing Automation — Nowa Szkoła Marketingu, CEO Benhauer & SALESmanago Marketing Automation
 • Dudziak S. (2014), Marketing automation – nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" 6:26-36
 • Gerlach R. (2014), Zastosowanie Marketing Automation w branży konferencyjno-kongresowej, "Innowacje w przemyśle spotkań", (Red.) A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
 • LeSueur J. (2007), Marketing Automation Practical Steps to More Effective Direct Marketing, John Wiley & Sons, New Jersey
 • Nowak L., Szmajda M.(2013), Marketing Automation, (w:) Gancarz-Wójcicka B. (red.), "Biblia e-biznesu", Helion, Gliwice
 • Peszko K., Chrąchol-Barczyk U.(2015), Analiza potrzeb klientów za pomocą Marketing Automation, "Logistyka", Szczecin, s.1020-1027
 • Sweezey M. (2014), Marketing Automation For Dummies, John Wiley & Sons, New Jersey
 • Świeczak W. (2013), Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa, Minib 9, "Marketing instytucji naukowych i badawczych", nr 3(9)/2013,

Przypisy

 1. LeSueur J. (2007), Marketing Automation Practical Steps to More Effective Direct Marketing, John Wiley & Sons, New Jersey
 2. Błażewicz G. (2012), Marketing Automation — Nowa Szkoła Marketingu, CEO Benhauer & SALESmanago Marketing Automation
 3. Sweezey M.(2014), Marketing Automation For Dummies, John Wiley & Sons, New Jersey, s.7
 4. Nowak L., Szmajda M. (2013), Marketing Automation, (w:) Gancarz-Wójcicka B. (red.), "Biblia e-biznesu", Helion, Gliwice, s.298
 5. Dudziak S. (2014), Marketing automation – nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" 6:26-36, s. 28-29
 6. Bajdak. A. (2016), Marketing automation – systemy wspierające i łączące pracę działu marketingu i działu sprzedaży, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 45 (1/2016), s.451-452

Autor: Magdalena Kurcz