Geolokalizacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Geolokalizacja (ang. Geolocation) to proces ustalania lokalizacji danego obiektu na terenie Ziemi. Polega ona na ustaleniu lokalizacji osób bądź przedmiotów, np. telefonów komórkowych, tabletów bądź innych urządzeń mobilnych za pomocą GPS lub adresu IP danego urządzenia. Proces ten umożliwia również użytkownikowi dostęp do informacji z określonego rejonu, np. informacji pogodowych lub lokalnych wiadomości. Kolejną wartością jest również opcja błyskawicznego dzielenia się swoją lokalizacją ze znajomymi, za pomocą Internetu oraz portali internetowych. Geolokalizacja może być również wykorzystywana do prowadzenia przedsiębiorstwa, używając ją do działań marketingowych[1]

TL;DR

Geolokalizacja polega na ustalaniu lokalizacji osób i przedmiotów za pomocą GPS lub adresu IP. Jest wykorzystywana do dostępu do informacji z określonego rejonu oraz do prowadzenia działań marketingowych. Serwisy internetowe, takie jak Foursquare i Facebook Places, wykorzystują geolokalizację do personalizowania przekazu komunikacyjnego. W środowisku App Inventor geolokalizację można realizować za pomocą komponentu LocationSensor. Geolokalizacja pracowników pozwala pracodawcom na kontrolowanie czasu i miejsca wykonywania obowiązków.

Istota i główne założenia geolokalizacji

Geolokalizacja to jedna z najnowszych form komunikacji z konsumentem, która opiera się na innowacyjnych metodach przekazywania informacji i wiadomości. Jest to metoda coraz częściej stosowna przez przedsiębiorstwa o różnorodnych branżach, a w tym również przez podmioty sprzedaży detalicznej. Za pomocą odbiornika GPS, czy też adresu IP urządzenia mobilnego możemy określić położenie geograficzne osób czy przedmiotów, wykorzystując współrzędne geograficzne albo dane adresowe. Stosowanie geolokalizacji przez przedsiębiorstwa handlowe jest połączeniem akcji promocyjnych z aktywnością konsumencką. Umożliwiają to głównie maile, SMS-y oraz MMS-y. Wobec tego geolokalizacja jest jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji telefonów komórkowych oraz tabletów. Korzystając ze specjalnych aplikacji, dany użytkownik otrzymuje wiadomość o aktualnej ofercie handlowej, usługowej, a także promocyjnej, odnoszącej się do miejsca w najbliższym obszarze. Część programów daje możliwość wysyłania klientom kodów promocyjnych, czy też kuponów rabatowych, dzięki którym mają upoważnienie do promocyjnych zakupów. Zaletą takich aplikacji jest głównie precyzyjne i skuteczne dotarcie do określonego użytkownika, ale również wygoda oraz szybkość działania[2]

Geolokalizacja wykorzystywana jako działanie umożliwiające personalizowanie przekazu komunikacyjnego pozwala na budowania korzystnych relacji z konsumentami. Precyzyjny przekaz skierowany do potencjalnych klientów może ułatwić wpływ na skuteczne prowadzenie działań marketingowych oraz budowanie lojalności konsumentów.. [3]

Serwisy internetowe a geolokalizacja

Określenie bieżącej lokalizacji użytkownika serwisu, realizowane jest przy pomocy dwóch metod, stosowanych w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Jedna z tych metod oparta jest na transkrypcji adresu IP, natomiast drugie rozwiązanie to lokalizacja użytkownika przy zastosowaniu technologii HTML5.[4]

Powszechnie istnieje wiele serwisów stosujących geolokalizację. Wśród nich możemy wskazać m.in:

 • portal Foursquare daje możliwość swoim użytkownikom zalogowania się w określonym miejscu za pośrednictwem wyboru lub automatycznej lokalizacji na mapie. Portal umożliwia wyszukanie interesujących wydarzeń w otoczeniu, w tym również może zasugerować użytkownikom, co może ich zaciekawić. Kolejną cechą jest również opcja publikacji rekomendacji i opinii odnoszących się do danego miejsca, np. restauracji lub galerii.
 • Facebook Places stwarza możliwość dzielenie się ze swoimi znajomymi lokalizacją, w której się znajdujemy oraz pozwala na zapisanie fotografii, które zostały wykonane w konkretnym miejscu. Serwis pozwala również na wpisywanie tras do których będziemy chcieli dotrzeć, abyśmy mogli zaczerpnąć opinii i spostrzeżeń naszych znajomych o konkretnym miejscu[5]

Mechanizmy App Inventor wykorzystywane do geolokalizacji

Za zdolność do namierzenia danej lokalizacji w środowisku App Inventor odpowiedzialny jest komponent LocationSensor pochodzący z palety Sensors. Lokalizacja może być możliwa do namierzenia bazując na wskazaniach odbiornika GPS bądź alternatywnych metod np. lokalizacji odbiorników operatora telefonii komórkowej czy sieci bezprzewodowych. Komponent dostarcza informacje o:

 • długości oraz szerokości geograficznej,
 • wysokości,
 • adresie powiązanym ze współrzędnymi.

Istnieje również opcja konwersji adresu na współrzędne geograficzne[6]

Geolokalizacja pracowników

Geolokalizacja pracowników jest to informacja określająca położenie geograficzne osoby bądź przedmiotu, który posiada pracownik. System geolokalizacyjny może działać przy pomocy odbiornika GPS bądź za pośrednictwem karty SIM w smartfonie, tablecie, który posiada dany pracownik. Korzystając z usługi geolokalizacji pracodawca może z dużą dokładnością zlokalizować telefon komórkowy pracownika czy pojazd samochodowy wyposażony w GPS i dzięki temu ma możliwość kontroli czasu oraz miejsca wykonywania obowiązków służbowych pracowników. Ten sposób kontroli najczęściej wykorzystywany jest przez pracodawców, którzy zatrudniają pracowników pracujących w terenie, np. przedstawicieli handlowych lub kierowców. Ta metoda kontroli jest dopuszczalna, gdy ze względu na rodzaj oraz charakter pracy, zatrudniający wykonuje tym samym swoje uprawnienia kierownicze oraz kontrolne wobec swoich pracowników. Pracodawca ma możliwość założenia w pojazdach służbowych systemu monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o odbiornik GPS, ale ma obowiązek poinformować o tym swoich pracowników. Natomiast, jeżeli pracownik otrzymał zgodę od zatrudniającego na korzystanie z samochodu firmowego, to w takim przypadku pracodawca powinien otrzymać pozwolenie od pracownika na zainstalowanie odbiornika GPS. [7]


Geolokalizacjaartykuły polecane
Kiosk multimedialnyPhishingWideokonferencjePay per clickMedia społecznościoweRansomwareEbankingHandel elektronicznyRola internetu w marketingu

Przypisy

 1. Kozłowska I. (2013), s. 36
 2. Reformat B. (2016)., s. 355-356
 3. Pukas A. (2016)., s. 375
 4. Piwowarski M. (2012)., s. 194-195
 5. Kozłowska I. (2013)., s. 37-38
 6. Żyła K. (2012)., s. 2614
 7. Jaśkowski K. (2014)., s. 1353

Bibliografia

 • Jaśkowski K. (red.) (2014), Meritum Prawo Pracy, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kozłowska I. (2013), Zastosowanie geolokalizacji w działaniach marketingowych, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, nr 2(6)
 • Piwowarski M. (2012), Modelowanie preferencji użytkowników w serwisach zintegrowanych z Google Maps, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 740
 • Pukas A. (2016), Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystywanie w marketingu relacji, Marketing i Zarządzanie, nr 4(45)
 • Reformat B. (2016), Geolokalizacja jako nowe wyzwanie dla podmiotów handlu detalicznego w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 2(361)
 • Żyła K. (2012), Wykorzystywanie mechanizmów lokalizacji urządzenia mobilnego w oparciu o Google App Inventor, Logistyka-nauka, nr 3


Autor: Kamila Lelek