Upoważnienie

Z Encyklopedia Zarządzania

Upoważnienie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi odnosi się do przekazania pewnych uprawnień, odpowiedzialności i władzy pracownikom. Jest to proces, w którym przełożony lub organizacja powierza określone zadania, decyzje i kompetencje pracownikowi, aby umożliwić mu większą autonomię i wpływ na swoje działania.

Podstawową definicją upoważnienia jest przekazanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji i działania związanego z realizacją określonych zadań. W praktyce oznacza to, że pracownik otrzymuje większą wolność w podejmowaniu decyzji, bez konieczności ciągłej kontroli przełożonych.

Upoważnienie jest oparte na zaufaniu i współpracy pomiędzy pracownikiem a kierownictwem. Pracownikom udziela się autonomii, umożliwiając im podejmowanie decyzji na podstawie ich kompetencji i wiedzy. Jest to szczególnie ważne w organizacjach, które dążą do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników oraz do rozwijania ich umiejętności i potencjału.

Istnieją różne poziomy upoważnienia w organizacji. Na niższym poziomie pracownicy mogą mieć uprawnienia do podejmowania prostych decyzji dotyczących codziennych operacji. Na wyższych poziomach upoważnienie może obejmować większą odpowiedzialność za zarządzanie projektem, podejmowanie strategicznych decyzji czy reprezentowanie organizacji w kontaktach z klientami.

Korzyści płynące z upoważnienia są liczne. Daje ono pracownikom poczucie zaufania i autonomii, co może zwiększyć ich zaangażowanie i motywację do wykonywania pracy. Pracownicy mogą również rozwijać swoje umiejętności, gdy mają większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Dla organizacji z kolei upoważnienie może prowadzić do zwiększenia elastyczności i szybkości działania, poprawy efektywności oraz umożliwienia pracownikom wprowadzania innowacji i nowych pomysłów.

Ważne jest jednak, aby upoważnienie było oparte na spójnych zasadach i wytycznych. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie są ich kompetencje i jakie są granice ich decyzyjności. Kiedy upoważnienie jest nadużywane lub stosowane nieumiejętnie, może prowadzić do chaosu, zamieszania lub niewłaściwych decyzji.


Upoważnienieartykuły polecane
LiderRole menedżerów personalnego i liniowegoWymagane kwalifikacje kierownikaZdolność do pracy w zespoleKierowanieZadania lideraPrzywództwoZespół projektowyPraca zespołowa

Bibliografia

  • Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Wolters Kluwer, Warszawa