Mechanizm rynkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży oraz ceny. W teorii ekonomii funkcjonowanie mechanizmu rynkowego prowadzi do równowagi rynkowej, tj. takiej sytuacji, w której wielkość popytu zgłaszanego przez nabywców równa jest wartości podaży oferowanej przez wytwórców (dostawców). Czynnikiem mechanizmu rynkowego prowadzącym do tej równowagi jest zazwyczaj cena, której poziom wpływa na decyzje nabywców i producentów.

W warunkach wolnej konkurencji ani nabywcy, ani dostawcy nie mają bezpośredniego wpływu na cenę. Cena kształtuje się na rynku pod wpływem zetknięcia się ze sobą klientów i producentów. Zmiany ceny implikują zmiany popytu i podaży. Przykładowo: niska podaż książek, przy dużym zapotrzebowaniu na nie, powoduje że stają się one bardzo pożądane, w efekcie księgarnie mogą sobie pozwolić na sprzedawanie ich po wyższych cenach. Jednak na rynku wolnokonkurencyjnym część księgarni zamówi większy nakład książek obniżając przy tym cenę, tak aby przyciągnąć czytelników. Inne księgarnie nie chcąc stracić klientów dostosują się do nowego poziomu cen. W efekcie tych zabiegów podaż zrównoważy się ze zgłaszanym popytem przy cenie równowagi.

Mechanizm rynkowy rownowaga.png

Graficznym przedstawieniem równowagi rynkowej jest punkt przecięcia się krzywej popytu (DD) z krzywą podaży (SS). Miejsce przecięcia się krzywych to punkt równowagi (E) - wyznacza on również cenę równoważącą rynek (p0) oraz ilość dóbr i usług (q0) sprzedawanych i kupowanych po cenie p0.

Na skutek zmian popytu (DD) działanie mechanizmu rynkowego spowoduje dostosowanie się podaży (SS) poprzez decyzje wytwórców o wielkości produkcji lub ceny i punkt równowagi (E) znajdzie się w innym miejscu.

Przykład

Producenci zabawek wytwarzają swoje wyroby w ilości q1. Ilość ta w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów, którzy są skłonni płacić za zabawki cenę w wysokości p1. Tym samym rynek znajduje się w równowadze, co obrazuje punkt E, w którym krzywa popytu i krzywa podaży przecinają się.
Mechanizm rynkowy popyt.png
Wyobraźmy sobie, że na skutek zbliżających się świąt Bożego Narodzenia klienci zwiększają chęć zakupu zabawek (przesunięcie krzywej popytu z położenia DD do D'D'). Producenci zabawek chcąc zaspokoić zapotrzebowanie klientów zwiększą ilość dostarczanej podaży na rynek (przesunięcie po krzywej SS z punktu E do E'). Na skutek działania mechanizmu rynkowego (w naszym przykładzie oddziaływania popytu na podaż) rynek znajdzie się w nowym punkcie równowagi E'. Cena równowagi na rynku zabawek ustali się na nowym poziomie p2. Nowa cena jest wyższa od poprzedniej, gdyż klienci chcący zrobić prezent pod choinkę swoim bliskim, są skłonni zapłacić więcej za zabawki.

Bibliografia

  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia: Mikroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 41-43
  • Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia dla inżynierów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 108-110

Autor: Jakub Przybek