Model Saundersa i Prestona

Z Encyklopedia Zarządzania
Model Saundersa i Prestona
Polecane artykuły


I. W. Saunders i A. P. Preston zaprezentowali podejście zbliżone do Modelu House of Total Quality. Przetworzyli oni modele B. L. Joinera, Pincera, nagrody im. M. Baldridge'a oraz koła W. Edwardsa Deminga. Ich model składa się z czterej poziomów, z których (I. W. Saunders, A. P. Preston 1994, s. 188):

  • pierwszy składa się z podstawowych elementów TQM,
  • drugi obejmuje podstawowe elementy, które wspomagają doskonalenie,
  • trzeci stanowi centrum modelu, ponieważ kluczowa dla systemu zarządzania jakością jest zdolność do sterowania i doskonalenia procesów, produktów i usług,
  • czwarty zawiera korzyści odnoszone w wyniku doskonalenia, czyli ograniczenie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.

Model Saundersa i Prestona jednoznacznie wskazuje zależności pomiędzy elementami. Jego wadą jest ograniczenie do obszaru jakości, bez próby szerszego spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wprawdzie autorzy wskazali na powiązania z dostawcami, klientami oraz obszarami organizacji, jednak odnieśli je do całego modelu, a nie jego elementów czy choćby poziomów.

Bibliografia

  • Dalu R. S., Deshmukh S. G., Multi-attribute decision model for assessing components of total quality management, Total Quality Management, 6/2002, Routledge, Londyn 2002
  • Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, AE w Krakowie 2007

Autor: Sławomir Wawak