Klasy rozwiązań informatycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Klasy rozwiązań informatycznych
Polecane artykuły


Rozwój firmy jest najważniejszym impulsem zmian, koniecznych do tego, aby dostosować organizację przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Bardzo ważnym elementem tych zmian, są usprawnienia systemu informacyjnego poprzez wdrażanie różnorodnych rozwiązań informatycznych.

Rodzaje oprogramowania

O'Brien grupuje oprogramowanie na 4 odmienne klasy (1995 s. 234):

  • Klasa A - oprogramowanie usprawniające zarządzanie i efektywność operacyjną, lecz nie są krytyczne z punktu widzenia prowadzonej działalności (np. edytory tekstu, programy księgowe, itp.)
  • Klasa B - oprogramowanie niezbędne dla realizowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. kontrola należności, komputerowe wspomaganie projektowania CAD, itp.)
  • Klasa C - oprogramowanie, które jest ważne dla realizacji przyszłych działań wynikających ze strategii firmy (np. planowanie zasobów ludzkich, poczta elektroniczna, systemy CRM)
  • Klasa D - oprogramowanie, którego istnienie jest krytyczne z punktu widzenia przyszłych sukcesów firmy (np. zarządzanie jakością, prognozowanie sprzedaży, systemy analityczne)

Bibliografia

  • O'Brien B., Information Management Decisions, Pitman Publishing, London, 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak