Klasy rozwiązań informatycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Klasy rozwiązań informatycznych
Polecane artykuły


Istnieje kilka klas rozwiązań informatycznych, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwie:

 • Systemy informatyczne zarządzania (ERP): te rozwiązania pozwalają na zarządzanie różnymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, zasoby ludzkie, produkcja, logistyka i sprzedaż.
 • Systemy CRM: te rozwiązania pozwalają na zarządzanie relacjami z klientami, w tym pozyskiwanie i analizowanie danych dotyczących klientów, zarządzanie sprzedażą i marketingiem oraz zarządzanie usługami posprzedażowymi.
 • Systemy BI (business intelligence): te rozwiązania pozwalają na zbieranie, analizowanie i przedstawianie danych biznesowych, co pozwala na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych.
 • Systemy SCM: te rozwiązania pozwalają na zarządzanie łańcuchem dostaw, w tym planowanie produkcji, zarządzanie magazynem, transportem i dystrybucją.
 • Systemy komunikacyjne: te rozwiązania pozwalają na komunikację między pracownikami, w tym zarządzanie pocztą elektroniczną, komunikatorami internetowymi, telefonami i wideokonferencjami.
 • Oprogramowanie specjalistyczne: te rozwiązania służą do obsługi specjalistycznych zadań, takich jak projektowanie, analiza danych, tworzenie raportów itp.

Rodzaje oprogramowania

O'Brien grupuje oprogramowanie na 4 odmienne klasy (1995 s. 234):

 • Klasa A - oprogramowanie usprawniające zarządzanie i efektywność operacyjną, lecz nie są krytyczne z punktu widzenia prowadzonej działalności (np. edytory tekstu, programy księgowe, itp.)
 • Klasa B - oprogramowanie niezbędne dla realizowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. kontrola należności, komputerowe wspomaganie projektowania CAD, itp.)
 • Klasa C - oprogramowanie, które jest ważne dla realizacji przyszłych działań wynikających ze strategii firmy (np. planowanie zasobów ludzkich, poczta elektroniczna, systemy CRM)
 • Klasa D - oprogramowanie, którego istnienie jest krytyczne z punktu widzenia przyszłych sukcesów firmy (np. zarządzanie jakością, prognozowanie sprzedaży, systemy analityczne)

Potrzeba klasyfikacji rozwiązań informatycznych

Potrzeba klasyfikacji systemów informatycznych wynika z kilku czynników:

 • Ułatwienie komunikacji: klasyfikacja systemów informatycznych pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju rozwiązanie informatyczne jest potrzebne do realizacji konkretnego celu biznesowego.
 • Ułatwienie wyboru: klasyfikacja systemów informatycznych pozwala na łatwiejsze porównanie różnych rozwiązań i wybór najlepszego dla danej potrzeby.
 • Ułatwienie integracji: klasyfikacja systemów informatycznych pozwala na łatwiejsze połączenie różnych rozwiązań w celu uzyskania kompleksowego systemu zarządzania.
 • Ułatwienie konserwacji: klasyfikacja systemów informatycznych pozwala na lepsze zrozumienie jak działają poszczególne systemy i co jest potrzebne do utrzymania ich w dobrym stanie.
 • Ułatwienie szkolenia: klasyfikacja systemów informatycznych pozwala na lepsze zrozumienie jakie umiejętności są potrzebne do obsługi danego systemu i ułatwia planowanie szkoleń.

Bibliografia


Autor: Krzysztof Woźniak