Zarządzanie przez innowacje

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie przez innowacje
Polecane artykuły


Koncepcję zarządzania przez innowację opracował Joseph Juran. Po raz pierwszy została zaprezentowana na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. Zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie szeroko pojętych zmian (uprawnień, udoskonaleń, innowacji) głównie w przełomowych obszarach działalności firmy.

Zasady

Aby technika zarządzania przez innowację była skuteczna, kierownictwo firmy powinno spełniać następujące warunki:

 • powinni być pewni, że innowacje są konieczne do osiągnięcia sukcesu na rynku, a także popierać dążenia do postępu poprzez stymulowanie i wspomaganie twórczych i aktywnych pracowników,
 • tworzyć klimat kultury organizacyjnej, który pobudza do zmian,
 • być otwartym na propozycje usprawnień technicznych i technologicznych oraz przełamywać stereotypy,
 • popierać pomysłowość i inwencje twórcze pracowników, a pozbywać się konserwatystów i osób biernych.

Procedura postępowania składa się z ośmiu etapów: 1. Doprowadzenie do istotnych przełomów zapewniających dynamiczny rozwój firmy:

 • należy uświadomić pracowników, że sukces firmy zależy od aktywnego i ofensywnego sposobu działania,
 • należy dokonać przełomu w dotychczasowych sposobach działania przedsiębiorstwa, który zapewni ekspansję technologiczną, asortymentową, jakościową, marketingową, organizacyjną i finansową.

2. Analiza SWOT. 3. Opracowanie listy problemów do rozwiązania, planów przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, które należy wdrożyć. 4. Przeprowadzenie oceny szans, zagrożeń oraz skutków przewidywanych innowacji. 5. Zmiana podejścia kadry kierowniczej do nowych, koniecznych zadań (rozmowy, szkolenia, systemy ocen i motywacji). 6. Odnalezienie ewentualnych źródeł konfliktów, które mogą być spowodowane poprzez wprowadzanie zmian. 7. Rozważne wprowadzanie nowych rozwiązań, które są zintegrowane z systemem wczesnego ostrzegania i monitorowania. 8. Kontrola efektywności zmian wraz z ewentualną poprawką przedsięwzięć, które nie dają szans na poprawę efektywności.

Zalety i wady

Zalety metody zarządzanie przez innowacje:

 • technika sprzyja, a wręcz wymusza postęp, a przez to rozwój przedsiębiorstwa,
 • podnosi walory i zdolności konkurencyjne przedsiębiorstwa, dzięki potrzebie stałego obserwowania poczynań konkurentów i reakcji klientów oraz konieczności permanentnego wdrażania nowości,
 • koncentruje wszystkich członków organizacji i skupia ich wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój firmy,
 • popiera doskonalenie zawodowe pracowników wpływa na wzrost kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Wady metody:

 • obawy pracowników towarzyszące zwykle wprowadzeniu zmian, które mogą prowadzić do niepowodzenia poczynań,
 • trudności związane z przełamaniem oporów, przyzwyczajeń i tradycjonalizmu,
 • konieczność wspomagania techniki zarządzania przez innowacje innymi technikami zarządzania,
 • niecierpliwość w procesie oczekiwania na efekty.

Bibliografia

 • Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza ?Placet?, Warszawa 1999
 • Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1974
 • Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991
 • Wawrzyniak K., Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987
 • Mietlewski Z., Smoleński S., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1993

Autor: Justyna Świercz