Struktura systemu planowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Struktura systemu planowania
Polecane artykuły


Planowanie strategiczne w firmie powinno być zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwa, trwale wspierając proces zarządzania na najwyższym szczeblu organizacji.

Strukturę systemu planowania przedstawiono na poniższm rysunku. Przedstawia on hierarchię planów w przedsiębiorstwa, wychodząc od naczelnego celu funkcjonowania (wizji i misji) poprzez jego strategię, kończąc na planowaniu operacyjnym. Istotna jest ścisła integracja poszczególnych kategorii tych planów dla efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania strategicznego.

Struktura systemu planowania w firmie.gif

Rys. Struktura systemu planowania w firmie

Źródło: (A.Stabryła 2000, s. 222)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak