Perspektywa uczenia się i rozwoju

Z Encyklopedia Zarządzania
Perspektywa uczenia się i rozwoju
Polecane artykuły


Perspektywa rozwoju obejmuje cele i mierniki, które determinują rozwój organizacji. Wszystkie cele w perspektywie rozwoju tworzą bazę umożliwiającą realizację zamierzeń ujętych w trzech pozostałych perspektywach. Determinują, zatem osiągnięcie sukcesu w pozostałych perspektywach.

Zrównoważona Karta Wyników podkreśla również znaczenie inwestowania nie tylko w tradycyjne obszary jak np. technologie czy rozwój produktów, lecz także w infrastrukturę organizacyjną, ludzi, systemy i procedury, aby osiągnąć długofalowe cele.

Elementy

Perspektywami rozwoju są:

Zadowolenie personelu gwarantuje organizacji wzrost wydajności, elastyczności działania, jakości a także właściwej obsługi klienta. Warto zatem inwestować w pracowników, gdyż kapitał intelektualny firmy jest bardzo istotny w perspektywie rozwoju.

Po określeniu podstawowych mierników kadrowych przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować mierniki specyficzne dla warunków i okoliczności, w jakich funkcjonuje.

Perspektywa wiedzy i rozwoju pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności, aby realizować misję organizacji.

Istotne jest rozwijanie strategicznych umiejętności, zapewnienie dostępu do informacji strategicznych a także uzgodnienie celów osobistych z celami organizacji. Należy także uwzględnić wskaźniki przeszłości (np. zadowolenie pracowników, przychody/1 pracownika) oraz wskaźniki przyszłości (wskaźnik obsady strategicznych stanowisk itd.)

Bibliografia

  • Kaplan R. S., Norton D. P. Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002r.
  • Rogusz M., Jak mierzyć sukces, Zrównoważona Karta Wyników (Business Balanced Scorecard), PCkurier, nr 7/2001

Autor: Agnieszka Galos