Program najlepszych praktyk

Z Encyklopedia Zarządzania
Program najlepszych praktyk
Polecane artykuły


Technika programów najlepszych praktyk (ang. best practices) ma na celu upowszechnienie wśród pracowników organizacji najlepszych, najbardziej efektywnych i racjonalnych metod wykonywania różnego rodzaju prac dla przedsiębiorstwa.

Sprzyjać temu mają przede wszystkim spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń i poglądów między pracownikami, szkolenia wewnętrzne, treningi, itp.

Informatyczne wspomaganie w tej dziedzinie może służyć ułatwianiu dostępu do najlepszych procedur i metod wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, do informacji o doświadczeniach innych pracowników, do rozwiązań przykładowych sytuacji problemowych. Przy zarządzaniu wiedzą - programy najlepszych praktyk - wspomagają obszary organizacyjnego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

Efekty zastosowań

Powinny być stosowane w celu wspierania strategicznego zarządzania personelem przedsiębiorstwa, jako element ułatwiający transfer wiedzy organizacyjnej i wzmacniający poziom kultury organizacyjnej

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak