Wyodrębnianie wiedzy ukrytej

Z Encyklopedia Zarządzania
Wyodrębnianie wiedzy ukrytej
Polecane artykuły


Podstawowym problemem zarządzania wiedzą w zakresie zdobywania ukrytej (tacit knowledge) jest jej charakter i sposób przekazywania. Wiedza ukryta najczęściej jest przekazywana w trakcie wspólnej pracy, warsztatów, poprzez konwersację, opowiadanie, wspólne doświadczenia. Jest to wiedza przyswajana podświadomie i równie podświadomie wykorzystywana, trudno ją wyartykułować a tym trudniej zapisać w postaci elektronicznych zapisów.

Rolą systemów informatycznych jest, w przypadku wiedzy ukrytej, umożliwienie elastycznych i bezpośrednich kontaktów pracowników ze specjalistami z danej dziedziny, znającymi sposoby rozwiązania problemów lub których wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie powoduje, że mogą oni pomóc rozwiązać powstały problem.

Zdobywanie wiedzy ukrytej związane jest ściśle z problematyką identyfikacji wiedzy, gromadzenia, tworzenia wiedzy, a także dzielenia się wiedzą.

Efekty zastosowań

Wiedza ukryta bardzo często jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces organizacji. "Ukryte" umiejętności poszczególnych pracowników w zakresie realizacji funkcji informacyjnych powinny być identyfikowane i wykorzystywane.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak