Organizacyjne uczenie się

Z Encyklopedia Zarządzania
Organizacyjne uczenie się
Polecane artykuły


Można wyróżnić trzy poziomy organizacyjnego uczenia się: poziom pracownika, poziom zespołu i poziom organizacji. Na poszczególnych poziomach wykorzystywane są trzy sposoby organizacyjnego uczenia się: tradycyjny, empiryczny i cybernetyczny. Narzędzia i techniki zarządzania wykorzystywane na poszczególnych poziomach zawarto w tablicy 2.5.

Tab. 1. Poziomy i podstawowe sposoby realizacji organizacyjnego uczenia się

Typ/Poziom Tradycyjny Empiryczny Cybernetyczny
Pracownika
 • realizacja indywidualnych planów ciągłego rozwoju kompetencji przez samokształcenie,
 • uczestnictwo w kursach i treningach.
 • zdobywanie doświadczeń poprzez praktyczne działanie,
 • rotacja personelu,
 • uczenie się na błędach,
 • kontakty bezpośrednie z klientami,
 • kontakty bezpośrednie z pracownikami innych firm
 • analiza i ocena własnych zachowań oraz próba kwestionowania założeń dotyczących pracy na stanowisku,
 • indywidualne odkrywanie wewnętrznych założeń dotyczących działania organizacji, ich analiza i ocena,
 • przekazywanie informacji napływających z otoczenia do banku danych,
 • praca nad własnymi projektami.
Zespołu
 • trening zespołu pracowniczego ukierunkowany na wzrost umiejętności działania zespołowego,
 • szkolenia prowadzone przez przełożonych i specjalistów zewnętrznych,
 • zespołowe uczenie się - między innymi przez przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy.
 • zdobywanie doświadczenia przez zespołowe działanie,
 • ćwiczenie dialogu,
 • uczenie się z doświadczeń innych: benchmarking wewnętrzny, kontakty z klientami, dostawcami, pracownikami innych organizacji, omawianie błędów i nieprawidłowości,
 • uczenie się na błędach - zespołowe porównywanie i omawianie działań skutecznych i nieskutecznych, formułowanie wniosków,
 • wprowadzanie zmian.
 • przegląd sytuacji kryzysowych i niebezpiecznych,
 • kwestionowanie założeń dotyczących funkcjonowania zespołu i jego współpracy z innymi zespołami,
 • modyfikacja wewnętrznych założeń członków zespołu poprzez poddawanie ich zespołowej ocenie,
 • wyjaśnianie, tworzenie i pogłębianie wizji przyszłości,
 • tworzenie nadmiaru pomysłów poprzez stosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów,
 • zespołowa praca nad nowymi rozwiązaniami
Organizacji
 • benchmarking funkcjonalny i zewnętrzny,
 • rozpoznawanie potrzeb klientów,
 • analizowanie tendencji rozwojowych zjawisk i procesów.
 • ciągłe gromadzenie informacji napływających z otoczenia w jednym banku danych, selekcja i dystrybucja danych wewnątrz organizacji,
 • kwestionowanie założeń dotyczących funkcjonowania organizacji (a zwłaszcza misji i strategii),
 • korzystanie z konsultantów zewnętrznych.

Źródło: (B.Mikuła 2001, s. 23)

Model wdrażania i realizacji procesów organizacyjnego uczenia się przedstawiono na poniższym rysunku.

Model procesow organizacyjnego uczenia sie.gif

Źródło: (B. Mikuła 2001, s. 85)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak