Wyszukiwanie ekspertów

Z Encyklopedia Zarządzania

Wyszukiwanie ekspertów to metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Efektywne zarządzanie personelem wymaga informacji o kwalifikacjach pracowników, o ich wiedzy i doświadczeniu. Informacje te pozwalają później dotrzeć do osoby odpowiednio wykwalifikowanej dla realizacji danego zadania.

Dla efektywnego zarządzania wiedzą, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników (ekspertów) są dostępne dla wszystkich pozostałych pracowników (a nie tylko kierownictwa). W przypadku pojawienia się sytuacji, która wymaga pomocy osoby mającej w danej dziedzinie doświadczenie, system zarządzania wiedzą wyszukuje w bazie informację o osobach z doświadczeniem i umożliwia z nimi bezpośredni kontakt. Narzędzia informatyczne służące wyszukiwaniu ekspertów służą nie tylko dzieleniu się wiedzą, ale także wspomagają identyfikację i organizowanie wiedzy w przedsiębiorstwie.

Metody oceny i identyfikacji ekspertów w organizacji

W procesie identyfikacji ekspertów w organizacji istnieje wiele różnych metod oceny kompetencji pracowników. Jedną z nich jest ocena oparta na wynikach osiągniętych przez pracownika. Można wtedy sprawdzić, jakie projekty przeprowadził, jakie cele osiągnął oraz jakie konkretne umiejętności i wiedzę wykorzystał. Inną metodą jest ocena oparta na ocenie innych pracowników, którzy współpracowali z danym pracownikiem. Taka ocena może być przeprowadzona za pomocą anonimowych ankiet, które pozwalają poznać opinie i oceny pracownika ze strony jego kolegów.

W ocenie osiągnięć pracowników i wskazaniu ich jako ekspertów w danej dziedzinie można wykorzystać różne wskaźniki i kryteria. Przykładowymi kryteriami mogą być: liczba ukończonych projektów, uzyskane wyniki, stopień zaawansowania w danej dziedzinie, liczba publikacji naukowych czy udział w konferencjach branżowych. Ważne jest również uwzględnienie umiejętności interpersonalnych i zdolności do pracy zespołowej, które są istotne w kontekście budowania kultury współpracy w organizacji.

Różne metody identyfikacji ekspertów mają swoje zalety i ograniczenia. Referencje od innych pracowników pozwalają uzyskać rzetelne i wiarygodne informacje na temat umiejętności i kompetencji badanego pracownika. Testy umiejętności natomiast umożliwiają sprawdzenie praktycznej wiedzy i umiejętności danej osoby. Ograniczeniem referencji może być jednak fakt, że opinie innych pracowników mogą być subiektywne lub niepełne. Testy umiejętności mogą natomiast być czasochłonne i kosztowne w przeprowadzeniu.

W zakresie oceny i identyfikacji ekspertów istnieje wiele najlepszych praktyk, które mogą być stosowane w organizacji. Przede wszystkim ważne jest, aby proces oceny był przejrzysty, obiektywny i oparty na konkretnych kryteriach. Warto również uwzględnić opinie różnych osób, takich jak pracownicy, menedżerowie i klienci, aby uzyskać pełny obraz kompetencji i umiejętności badanego eksperta. Ważne jest również regularne aktualizowanie oceny i identyfikacji ekspertów, ponieważ umiejętności i wiedza pracowników mogą się zmieniać wraz z rozwojem organizacji i rynku.

Poprawna ocena i identyfikacja ekspertów mają istotny wpływ na zarządzanie personelem i wyniki organizacji. Wskazanie prawdziwych ekspertów w danej dziedzinie pozwala na skierowanie odpowiednich zadań do odpowiednich osób, co zwiększa efektywność pracy i jakość wykonywanych zadań. Ponadto, ekspertom można powierzyć rolę mentorów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami, co przyczyni się do rozwoju całej organizacji. Poprawna ocena i identyfikacja ekspertów również motywuje pracowników, ponieważ wiedzą, że ich umiejętności i osiągnięcia są doceniane i mają wpływ na wyniki organizacji.


Wyszukiwanie ekspertówartykuły polecane
System wspomagania decyzjiProgram najlepszych praktykWyodrębnianie wiedzy ukrytejSzkolenia zewnętrzneEtapy zastosowań komputerówInformatyczne narzędzia zarządzania wiedząZarządzanie zasobami ludzkimi wg PMBOKWpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedząMetody szkoleń

Bibliografia

  • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak