Szkolenie adaptacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Szkolenie adaptacyjne
Polecane artykuły


Ogólna charakterystyka

Szkolenie adaptacyjne jest pierwszym etapem wdrażania pracownika do pracy na danym stanowisku, którego celem jest zapoznanie pracownika z miejscem pracy, charakterem pracy oraz klimatem organizacyjnym.

Pozostałe cele szkolenia

 • możliwość ostatecznej weryfikacji przydatności zawodowej pracownika (najczęściej, zatrudnionego wówczas na okres próbny)
 • zbadanie potencjału pracownika i jego oczekiwań w kontekście sytuacji pracy
 • szybka adaptacja niedoświadczonego pracownika do zespołu pracowniczego
 • utrwalenie u pracownika pożądanych postaw wobec pracy
 • ułatwiona integracja między pracownikami
 • redukowanie stresu nowego pracownika związanego z nowym otoczeniem

Elementy szkolenia adaptacyjnego

 1. Dostarczenie wiedzy na temat przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej oraz zorganizowania procesów w firmie.
 2. Przedstawienie miejsca pracownika w organizacji oraz stawianych mu wymagań (zależność jakościowa między funkcjami, a pozycją zawodową).Ważne jest podkreślenie odpowiedzialności pracownika oraz algorytmów postępowań w danych sytuacjach. Należy także wskazać sytuacje problemowe, które może napotkać pracownik.
 3. Przedstawienie pracownika obecnie zatrudnionym.

Rodzaje szkoleń

Ze względu na charakter szkoleń wyróżniamy:

 1. Szkolenia wstępne - uniwersalne; jednolite dla wszystkich pracowników "wprowadzanych" do organizacji. Prowadzone najczęściej przez dział wdrażający czyli Dział Personalny.
 2. Szkolenia szczegółowe, uzupełniające - prowadzone przez komórkę, w której zatrudniony będzie nowy pracownik. Zorientowane na zajmowane przez pracownika stanowisko z uwzględnieniem funkcjonowania całej komórki. Najczęściej prowadzone przez kierownika działu.
 3. Związane z danym stanowiskiem pracy - najbardziej szczegółowe szkolenia ściśle związane z powierzonymi pracownikowi czynnościami (on the job training).

Bibliografia

 • Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005
 • Szałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000

Autor: Artur Malinowski