Adhokracja

Z Encyklopedia Zarządzania
Adhokracja
Polecane artykuły


Adhokracja - organizacja o strukturze charakteryzującej się tymczasowością. Termin wywodzi się od łacińskiego zwrotu "ad hoc" - "do tego", określającego działanie doraźne, podejmowane jednorazowo. Pozwala na maksymalizację elastyczności działania poprzez niewielki stopień formalizacji struktur. Najlepiej sprawdza się w sytuacji dynamicznego otoczenia, w niewielkich organizacjach.

Pracownicy działający w ramach adhokracji orientują swoje wysiłki na zewnątrz, tam też poszukują kontaktów, możliwości pozyskania kontrahentów i współpracowników. Praca odbywa się w zespołach zajmujących się konkretnym zadaniem, funkcje i stanowiska (w tym kierownictwo) są płynne. Zmienna jest też liczba osób zajmujących się danym zagadnieniem, dostosowywana elastycznie w miarę postępów prac czy zmiany sytuacji. Osoby zatrudnione na etat stanowią niewielką część wszystkich zaangażowanych w realizację zadania. Wzajemne ustalenia dotyczące zasad współpracy, zagadnień merytorycznych związanych z realizacją zadania czy podziałem pracy, są podstawowym środkiem koordynującym.

W adhokracji każdy uczestnik jest po części wykonawcą zadania, koordynatorem i pomocnikiem. Ta ostatnia funkcja rozumiana jako wspomaganie kierownictwa jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność funkcjonowania organizacji.

Przykłady praktyczne

Organizacje o tym charakterze znajdziemy np. wśród agencji reklamowych, szeroko pojętych mediów (np. redakcji gazet), firm zajmujących się finansami, marketingiem, ale również działalnością badawczo-rozwojową.

Zobacz także:

Bibliografia

Autor: Robert Baran