Nauka na odległość

Z Encyklopedia Zarządzania
Nauka na odległość
Polecane artykuły


Zestaw technik komunikacyjnych i metod dydaktycznych pozwalających na prowadzenie efektywnego procesu nauczania z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - trenerem. Ten sposób nauki rodzi wiele trudności wynikających przede wszystkim z konieczności odpowiedniego motywowania pracowników do tego rodzaju nauki.

Firmy zwracają jednak uwagę na istotny stopień redukcji kosztów szkolenia (brak wyjazdów, delegacji, zakwaterowania, itp.) oraz elastyczność wykorzystania czasu pracy pracowników (nie opuszczają oni stanowiska pracy).

Narzędzia informatyczne są niezbędne do przeprowadzania tego typu szkoleń. Na szczególną uwagę zasługują tutaj techniki multimedialne (pozwalające uatrakcyjnić materiał szkoleniowy) oraz internet (pozwalający na szybki i efektywny kontakt z nauczycielem). Dla zarządzania wiedzą e-learning ma znaczenie jedynie w aspekcie organizacyjnego uczenia się.

Efekty zastosowań

Służą do pogłębiania wiedzy z dziedziny zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, poprzez szkolenia i kursy.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak