Organizacja biurokratyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Organizacja biurokratyczna
Polecane artykuły


Jako przeciwieństwo organizacji uczącej się często przedstawia się ściśle sformalizowaną organizację typu biurokratycznego, w której każde działanie pracownika zostało zdefiniowane i opisane, a wszelkie zmiany w przebiegu procesów operacyjnych są blokowane przez kierownictwo.

W tego typu organizacjach nie występuje atmosfera sprzyjająca innowacjom i rozwojowi personelu, często również firmy takie nie potrafią elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków otoczenia. Podstawowe cechy organizacji inteligentnej (uczącej się, innowacyjnej) oraz biurokratycznej (operacyjnej) przedstawiono w poniższej tablicy.

Porównanie organizacji biurokratycznej i inteligentnej

Aspekt porównań Organizacja biurokratyczna (operacyjna) Organizacja inteligentna (innowacyjna)
Rodzaj pracy
 • Praca wykorzystuje w pełni wiedzę tylko niewielkiej części pracowników
 • Bezsensowne powtarzanie czynności
 • Praca indywidualna lub grupowa
 • Praca polegająca na pełnieniu funkcji
Organizacja

Podział pracy Departamentalizacja Hierarchia Silna pozycja kierowników - kierownik autokrata Koordynacja z góry

Brak typowych stanowisk kierowniczych - kierownik jako trener i inspirator Role kierownicze: sponsor, generator pomysłów, lider Zróżnicowanie Koordynacja poprzez uczestników zespołu

Procesy
 • Zapewnienie informacji i komunikacji
 • Planowanie i układanie budżetu
 • Mierzenie wyników
 • Powiązanie wydziałów
 • Orientacja na wnętrze firmy - celem zachowania równowagi wewnętrznej
 • Planowanie i udostępnianie środków
 • Zdobywanie pomysłów
 • Łączenie pomysłów
 • Przeniesienie projektu do produkcji
 • Zarządzanie programami
 • Orientacja na klienta
System motywacyjny
 • Możliwości/autonomia
 • Awans - uznanie
 • Specjalne wynagrodzenie
Ludzie
 • Dobór/Nabór
 • Awans/przeniesienie
 • Szkolenie/rozwój
 • Wykorzystanie indywidualnych zdolności
 • Dobór/autoselekcja
 • Szkolenie/rozwój
 • Wykorzystanie zdolności zespołu

Źródło: opracowanie własne na podstawie (B. Mikuła 2001, s. 41, P.F.Schlesinger i in. 1999, s. 99)

Bibliografia

 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
 • Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J.P., Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak