Techniki organizatorskie

Techniki organizatorskie
Polecane artykuły


 1. Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.:
  • techniki typu interview (ankiety, wywiady itp.)
  • socjogramy Moreno
 2. Metody heurystyczne w skład których wchodzą metody stymulujące twórcze myślenie, preferuje się w nich intuicję, wyobraźnię, fantazję np.:
 3. Metody ergonomiczne w skład tej rodziny wchodzą metody fizjologii i psychologii pracy służące dostosowaniu pracy do człowieka np.:
  • metoda pomiaru wydatku energetycznego
  • badanie wypadków przy pracy
  • metoda teorii sygnałów
 4. Metody informatyczne czyli zbiór metod ukształtowanych wraz z rozwojem informatyki np.:
  • schematy blokowe
  • tablice decyzyjne
 5. Badania operacyjne do których zalicza się rodzinę metod matematycznych, pozwalających znajdować optymalne rozwiązania dla różnych problemów, w tym także organizacyjnych np.:
 6. Metody sieciowe czyli rodzina metod służących do prowadzenia ścisłej analizy przestrzennej, czasowej i kosztowej w złożonych systemach
 7. Metody ekonometryczne czyli metody stosowane w analizie ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa oraz metody statystyczne użyteczne szczególnie w diagnozowaniu organizatorskim

Bibliografia

 • A.Stabryła, J.Trzcieniecki, Organizacja i zarządzanie, AE, Kraków 1982
 • Z.Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 30 problemów teorii i praktyki. KiW Warszawa1975

Autor: Katarzyna Sordyl