Odwzorowywanie wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania
Odwzorowywanie wiedzy
Polecane artykuły


Jest to klasa narzędzi pozwalających na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy różnymi kategoriami wiedzy zapisanych i zgromadzonych w systemie zarządzania wiedzą.

Metodą znajdującą zastosowanie w tych narzędziach są tzw: mapy wiedzy (ang. knowledge map) lub technika mind-mappingu. Odwzorowywanie wiedzy ma kluczowe znaczenie przy budowie systemów automatycznej indeksacji i wyszukiwania dokumentów i treści.

Właściwie skonstruowana mapa wiedzy i sposób klasyfikacji dokumentów ułatwiają dotarcie i wyszukanie pożądanych dokumentów w systemie.

Dlatego też można stwierdzić, że narzędzia odwzorowania wiedzy wspomagają przede wszystkim funkcje identyfikacji, gromadzenia i organizowanie wiedzy

Efekty zastosowań

Niezbędny element strategicznego systemu informacyjnego, służący identyfikacji podstawowych elementów informacyjnego systemu wspomagania zarządzania strategicznego.

Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Autor: Krzysztof Woźniak